1,3400 zł
-2,90% -0,0400 zł
Demolish Games S.A. (DGS)

Wyniki finansowe - DEMGAMES

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023 IV Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 171 134 119 208
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -9 -32 -91 -227
Zysk (strata) brutto (tys.) 7 -14 -84 -226
Zysk (strata) netto (tys.)* 6 -14 -83 -226
Amortyzacja (tys.) 0 0 0 0
EBITDA (tys.) -9 -32 -91 -227
Aktywa (tys.) 2 999 3 012 2 920 2 692
Kapitał własny (tys.)* 2 962 2 948 2 865 2 639
Liczba akcji (tys. szt.) 2 300,000 2 300,000 2 300,000 2 300,000
Zysk na akcję (zł) 0,003 -0,006 -0,036 -0,098
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,288 1,282 1,246 1,148
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej