0,3860 zł
-0,52% -0,0020 zł
BTC Studios SA (BTC)

Informacje o spółce - BTCSTUDIO

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Producent gier na urządzenia mobilne.

Dane teleadresowe

Ulica: Al. Jana Pawła II 27
Kod: 00-867
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon:
Fax:
Internet: www.btc-studios.com
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: BTC Studios SA
Prezes: Modrzejewski Jarosław
Sektor: gry
EKD: działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
Liczba akcji: 32 410 361
Zatrudnienie:
  • 1 (2023r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: Eureka Auditing sp. z o.o.
NIP: 8951885344
KRS: 0000377083
EKD: 58,21
Ticker GPW: BTC
ISIN: PLDMNMN00016

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 12 510 399,346 Liczba dużych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji: 32 410 361 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 15 205 249
Liczba głosów na WZA: 32 410 361 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 46,88%
Kapitał akcyjny: 3 241 036,10 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 15 205 249
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 46,88%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 53,12%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
TTP Ltd. 4 310 238 (13,29%) 4 310 238 (13,29%) 2022-04-05 -
Modrzejewski Jarosław 2 532 162 (7,81%) 2 532 162 (7,81%) 2022-08-16 -
Młynarz Maciej 2 456 568 (7,57%) 2 456 568 (7,57%) 2023-07-25 -
Cyber Group Studios SAS 1 997 734 (6,16%) 1 997 734 (6,16%) 2021-11-22 -
Stelmaszczyk Monika 1 981 177 (6,11%) 1 981 177 (6,11%) 2022-08-16 -
Berliński Robert 1 927 370 (5,94%) 1 927 370 (5,94%) 2022-08-16 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2011-01-21 3 450 000
345 000,00
0,10 0,10 3 450 000
345 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-01-31
seria B - subskrypcja prywatna 2011-02-01 1 000 000
1 700 000,00
0,10 1,70 4 450 000
445 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-03-08
seria C - subskrypcja prywatna 2011-09-12 320 000
800 000,00
0,10 2,50 4 770 000
477 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-10-03
seria D - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A, emisja nie doszła do skutku 2011-10-28 400 000
40 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja prywatna 2013-06-28 200 000
20 000,00
0,10 0,10 4 970 000
497 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-09-10
seria E - subskrypcja prywatna 2014-06-26 200 000
20 000,00
0,10 0,10 5 170 000
517 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-28
seria F - subskrypcja prywatna 2015-06-29 200 000
0,10 5 370 000
537 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - subskrypcja prywatna 2016-06-29 200 000
20 000,00
0,10 0,10 5 570 000
557 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - subskrypcja prywatna 2018-03-28 10 000 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Domenomania.pl SA na Blockchain Lab SA 2018-03-28

KDPW:
KRS:
GPW:

2018-10-23
zmiana firmy z Blockchain Lab SA na BTC Studios SA 2019-09-25

KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - subskrypcja prywatna cena emisyjna 0,50 PLN i 5 PLN 2019-09-25 1 713 085
856 542,50
0,10 0,50 7 283 085
728 308,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-02-26
seria I - subskrypcja prywatna 2019-12-31 766 635
0,10 8 049 720
804 972,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-02-06
zmiana firmy z Blockchain Lab SA na BTC Studios SA 2020-03-18

KDPW:
KRS:
GPW:

2020-04-14
seria J - subskrypcja prywatna 2020-05-15 143 107
1 827 476,39
0,10 12,77 8 192 827
819 282,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-10-05
seria K - subskrypcja prywatna 2020-06-22 1 600 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria K - subskrypcja otwarta uchylona 2021-02-24 2 000 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria K - kapitał docelowy 2021-05-10 1 997 734
0,10 10 190 561
1 019 056,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-07-15
seria L - prawo poboru 1:4,01981156876447 2021-07-06 11 658 381
1 399 005,72
0,10 0,12 21 848 942
2 184 894,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-04-05
seria M - subskrypcja prywatna 2022-06-06 10 761 419
8 609 135,20
0,10 0,80 32 410 361
3 261 036,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-08-05
seria N - subskrypcja prywatna za warranty serii A 2022-06-06 3 228 426
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-08-17 Prawo poboru 1:4,01981156876447

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Modrzejewski Jarosław Prezes Zarządu 2022-06-10 -
Smarzewski, Adrian Sebastian Członek Zarządu 2022-06-10 LABOCANN - Członek RN
Berliński Robert Członek Zarządu 2022-06-10 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Zeisner Jarosław Przewodniczący RN 2021-01-20 -
Poullain Anthony Członek RN 2020-06-22 -
Batogowski Piotr Członek RN 2021-02-05 -
Łoś Piotr Członek RN 2022-05-04 -
Sikora Artur Członek RN 2023-07-03 -