0,3860 zł
-0,52% -0,0020 zł
BTC Studios SA (BTC)

Wyniki finansowe - BTCSTUDIO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023 IV Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 21 47 166 67
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -180 -148 30 -54
Zysk (strata) brutto (tys.) -185 -148 28 -56
Zysk (strata) netto (tys.)* -185 -148 28 -56
Amortyzacja (tys.) 0 0 0 0
EBITDA (tys.) -180 -148 30 -54
Aktywa (tys.) 21 643 21 708 21 628 21 408
Kapitał własny (tys.)* 19 522 19 374 19 402 19 346
Liczba akcji (tys. szt.) 32 410,361 32 410,361 32 410,361 32 410,361
Zysk na akcję (zł) -0,006 -0,005 0,001 -0,002
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,602 0,598 0,599 0,597
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej