pb.pl
5,0000 zł
-9,91% -0,5500 zł
Dook (DOK)

Informacje o spółce - DOOK

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących technologie sieciowe oraz natywne technologie mobilne.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Skarbowców 23B
Kod: 53-025
Miejscowość: Wrocław
Kraj: Polska
Telefon: +48 789295790
Fax:
Internet: www.dook.pro
Email: ir@dook.pro

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Dook SA
Prezes: Żatuchin Dmitrij
Sektor: oprogramowanie
EKD: działalność związana z oprogramowaniem
Liczba akcji: 1 365 000
Zatrudnienie:
  • 1 (2018r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: UHY ECA Audyt sp. z o.o. sp.k.
NIP: 8992716087
KRS: 0000639585
EKD: 62,01
Ticker GPW: DOK
ISIN: PLDOOK000019

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 6 825 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 1 365 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 068 000
Liczba głosów na WZA: 2 215 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 78,24%
Kapitał akcyjny: 136 500,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 918 000
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 140,51%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 21,76%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Żatuchin Dmitrij w porozumieniu z Małgorzatą Żatuchin, ZWZ 538 000 (39,41%) 988 000 (72,38%) 2019-09-06 -
Milan Ryszard wraz z HexFund sp. z o.o. i MCA sp. z o.o. sp.k. 530 000 (38,83%) 930 000 (68,13%) 2019-09-06 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 2016-07-25 850 000
0,00
0,10 0,00 850 000
85 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-09-29
seria B - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 2016-07-25 150 000
0,00
0,10 0,00 1 000 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-11-21
2016-09-29
seria C - subskrypcja prywatna 2017-04-05 60 000
0,00
0,10 0,00 1 200 000
120 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-07-12
seria D - subskrypcja prywatna 2017-04-05 200 000
640 000,00
0,10 3,20 1 260 000
126 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2017-11-21
2017-07-12
seria B1 - subskrypcja prywatna program motywacyjny 2017-04-05 105 000
0,00
0,10 0,00 1 365 000
136 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-09-06

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Żatuchin Dmitrij Prezes Zarządu 2016-09-29 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kwiecień Sebastian Członek RN 2017-07-25 ONERAY - Członek RN
CDA - Członek RN
Więckowska Marzena Członek RN 2017-07-25 -
Sorensen, Niels Henrik Członek RN 2017-07-25 -
Caron Remi Członek RN 2018-02-14 -
Kalliola Janne Członek RN 2020-06-30 -