21,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Dook (DOK)

Wyniki finansowe - DOOK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022 IV Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 4 800 4 884 3 911 3 434
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 432 440 -106 -539
Zysk (strata) brutto (tys.) 402 401 -116 -608
Zysk (strata) netto (tys.)* 368 360 -156 -575
Amortyzacja (tys.) 47 61 64 66
EBITDA (tys.) 479 501 -42 -473
Aktywa (tys.) 5 695 5 706 5 561 5 311
Kapitał własny (tys.)* 2 468 2 824 2 354 1 358
Liczba akcji (tys. szt.) 1 365,000 1 365,000 1 365,000 1 365,000
Zysk na akcję (zł) 0,269 0,264 -0,114 -0,421
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,808 2,069 1,724 0,995
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej