pb.pl
5,5000 zł
-15,38% -1,0000 zł
Dook (DOK)

Wyniki finansowe - DOOK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 623 1 651 2 282 2 718
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 518 -360 167 655
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 543 -406 182 624
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 372 -344 67 430
Amortyzacja (tys. zł) 15 19 20 23
EBITDA (tys. zł) 533 -341 187 678
Aktywa (tys. zł) 3 495 2 939 3 165 3 773
Kapitał własny (tys. zł)* 2 174 1 823 1 921 2 347
Liczba akcji (tys. szt.) 1 365,000 1 365,000 1 365,000 1 365,000
Zysk na akcję (zł) 0,273 -0,252 0,049 0,315
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,593 1,335 1,407 1,719
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej