40,7000 zł
-0,73% -0,3000 zł
Drago Entertainment (DGE)

Informacje o spółce - DRAGOENT

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka koncentruje się na produkcji i rozwoju gier komputerowych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Albańska 3
Kod: 30-662
Miejscowość: Kraków
Kraj: Polska
Telefon: +48 12 3462857
Fax:
Internet: www.drago-entertainment.com
Email: info@drago-entertainment.com

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Drago entertainment SA
Prezes: Tynor Joanna
Sektor:
EKD: działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
Liczba akcji: 1 085 655
Zatrudnienie:
  • 3 (2019r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: Kancelaria Biegłych Rewidentów B&B sp. z o.o.
NIP: 5532010533
KRS: 0000851770
EKD: 58,21
Ticker GPW: DGE
ISIN: PLDRG0000013

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 42 449 110,5 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 1 085 655 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 743 640
Liczba głosów na WZA: 1 085 655 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 68,50%
Kapitał akcyjny: 108 565,50 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 743 640
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 68,50%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 31,50%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Mikociak Lucjan 300 390 (27,67%) 300 390 (27,67%) 2021-03-30 -
Tynor Joanna w porozumieniu, ZWZ 159 780 (14,72%) 159 780 (14,72%) 2021-06-30 -
Movie Games SA 159 405 (14,68%) 159 405 (14,68%) 2021-03-30 PFD, IOD,
Rutkowska Anna w porozumieniu 124 065 (11,43%) 124 065 (11,43%) 2021-03-30 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o.w SA 2020-07-06 1 001 300
0,10 1 001 300
100 130,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-07-28
seria C - subskrypcja otwarta 2020-08-05 70 050
2 003 430,00
0,10 28,60 1 085 655
108 565,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-10-27
seria B - subskrypcja prywatna 2020-08-28 14 305
200 270,00
0,10 14,00 1 015 605
101 560,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-10-02

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Tynor Joanna Prezes Zarządu 2020-07-28 -
Mikociak Lucjan Wiceprezes Zarządu 2021-05-21 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Wojciechowski Rafał Członek RN 2021-06-30 -
Gemra Kamil Członek RN 2021-06-30 MOVIEGAM - Członek RN
CARPATHI - Członek RN
PATFUND - Członek RN
Wolski Bartosz Członek RN 2020-11-10 -
Sasorski Karol Członek RN 2020-11-20 -
Stawiarska Magdalena Członek RN 2020-11-20 -
Nowak Maciej Członek RN 2020-11-20 EKOPOL - Członek RN
Hudak-Żur Monika Członek RN 2020-11-20 -