40,7000 zł
-0,73% -0,3000 zł
Drago Entertainment (DGE)

Wyniki finansowe - DRAGOENT

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2019 I Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 72 0 113
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 -155 0 -163
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 -155 0 -163
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 -155 0 -163
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 20
EBITDA (tys. zł) 0 -155 0 -143
Aktywa (tys. zł) 716 1 676 3 566 3 434
Kapitał własny (tys. zł)* 584 1 533 3 429 3 266
Liczba akcji (tys. szt.) 1 085,655 1 085,655 1 085,655 1 085,655
Zysk na akcję (zł) 0,000 -0,143 0,000 -0,150
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,538 1,412 3,159 3,009
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej