pb.pl
1,4050 zł
-5,07% -0,0750 zł
Drozapol-Profil SA (DPL)

Informacje o spółce - DROZAPOL

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Dystrybutor wyrobów hutniczych (stale niestopowe). Zajmuje się także świadczeniem usług wstępnego przetwarzania i obróbki stali oraz usług transportowych. Produkuje również zbrojenia budowlane i profile zamknięte oraz świadczy usługi prostowania i ciecia blach z kręgów.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Toruńska 298a
Kod: 85-880
Miejscowość: Bydgoszcz
Kraj: Polska
Telefon: +48 52 3260900
Fax: +48 52 3260901
Internet: www.drozapol.pl
Email: zarzad@drozapol.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Drozapol-Profil SA
Prezes: Rybka Wojciech
Sektor: wyroby hutnicze
EKD: sprzedaż hurtowa metali i rud metali
Liczba akcji: 6 118 550
Zatrudnienie:
  • 88 (2018r.) - spółka
  • 88 (2018r.) - grupa
Audytor: Rewit Księgowi i Biegli Rewidenci sp. z o.o.
NIP: 5540091670
KRS: 0000208464
EKD: 46,72
Ticker GPW: DPL
ISIN: PLDRZPL00032

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 9 055 454 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 6 118 550 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 921 354
Liczba głosów na WZA: 8 638 550 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 64,09%
Kapitał akcyjny: 30 592 750,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 441 354
Cena nominalna akcji: 5,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 74,56%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 35,91%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Rybka Wojciech 2 212 971 (36,17%) 3 472 971 (40,20%) 2017-10-17 -
Rybka Grażyna 1 708 383 (27,92%) 2 968 383 (34,36%) 2017-10-17 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja oferty menedżerskiej 196 500
0,00
1,00 0,00 19 996 500
19 996 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-01-26
2006-03-21
realizacja oferty menedżerskiej seria D 298 000
0,00
1,00 0,00 30 592 750
30 592 750,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-10-31
2008-12-11
realizacja oferty menedżerskiej seria D 300 000
0,00
1,00 0,00 30 294 750
30 294 750,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-10-12
2007-11-14
seria A - sprzekształcenie s.j. w SA 2004-05-14 12 600 000
12 600 000,00
1,00 1,00 12 600 000
12 600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-11-09
2004-06-01
seria B - emisja niepubliczna 2004-06-16 3 200 000
3 200 000,00
1,00 1,00 15 800 000
1 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-11-09
2004-06-23
2004-12-23
seria C - subskrypcja publiczna 2004-06-16 4 000 000
12 800 000,00
1,00 3,20 19 800 000
19 800 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-11-09
2004-12-17
2004-12-23
seria D - oferta menedżerska obligacje z prawem pierwszeństwa 2004-07-27 800 000
800 000,00
1,00 1,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-11-09

seria F - prawo poboru warunkowa rejestracja 2006-11-27 2006-10-16 10 000 000
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - prawo poboru 2:1 2006-10-16 9 998 250
79 986 000,00
1,00 8,00 29 994 750
29 994 750,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-03-05
2007-03-16
połączenie z Glob-Profil SA bez podwyższania kapitału 2009-01-09 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-03-10
scalenie akcji 5:1 2014-09-22 0
0,00
5,00 0,00 6 118 550
30 592 750,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-17
2014-11-14

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-08-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2019-08-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2018-08-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2018-08-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2014-11-18 Split 5:1
2008-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,33 zł
2008-08-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,33 zł
2008-08-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,33 zł
2007-01-02 Prawo poboru 2:1

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Rybka Wojciech Prezes Zarządu 2004-06-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Włosiński, Robert Mikołaj Przewodniczący RN 2004-06-11 -
Rybka-Rosner, Aneta Wiceprzewodniczący RN 2015-06-16 -
Rona Andrzej Sekretarz RN 2006-06-22 -
Świerzewski Łukasz Członek RN 2009-06-04 -
Hanyżewski Marcin Członek RN 2017-10-16 -
Gramza Józef Członek RN 2018-09-07 -