3,9600 zł
0,25% 0,0100 zł
Drozapol-Profil SA (DPL)

Wyniki finansowe - DROZAPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 15 408 18 125 13 764 14 404
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -6 093 -1 037 -1 693 -5 098
Zysk (strata) brutto (tys.) -6 435 -773 -1 522 -4 731
Zysk (strata) netto (tys.)* -5 331 -637 -1 265 -3 827
Amortyzacja (tys.) 273 194 192 185
EBITDA (tys.) -5 820 -843 -1 501 -4 913
Aktywa (tys.) 99 538 96 949 95 313 86 503
Kapitał własny (tys.)* 79 199 78 562 77 297 73 470
Liczba akcji (tys. szt.) 6 118,550 6 118,550 6 118,550 6 118,550
Zysk na akcję (zł) -0,871 -0,104 -0,207 -0,625
Wartość księgowa na akcję (zł) 12,944 12,840 12,633 12,008
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej