pb.pl
7,2500 zł
0,69% 0,0500 zł
Drozapol-Profil SA (DPL)

Wyniki finansowe - DROZAPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 26 142 29 614 29 015 33 283
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 420 535 1 467 5 581
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 634 531 1 536 5 413
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 659 437 1 333 4 374
Amortyzacja (tys. zł) 349 373 342 344
EBITDA (tys. zł) 1 769 908 1 809 5 925
Aktywa (tys. zł) 90 796 98 488 89 183 106 503
Kapitał własny (tys. zł)* 61 381 61 818 63 160 67 534
Liczba akcji (tys. szt.) 6 118,550 6 118,550 6 118,550 6 118,550
Zysk na akcję (zł) 0,271 0,071 0,218 0,715
Wartość księgowa na akcję (zł) 10,032 10,103 10,323 11,038
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej