pb.pl
1,4050 zł
-5,07% -0,0750 zł
Drozapol-Profil SA (DPL)

Wyniki finansowe - DROZAPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 29 320 41 024 24 339 30 643
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 027 -556 -1 643 -1 126
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 158 -634 -1 476 -1 137
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 128 -620 -1 443 -470
Amortyzacja (tys. zł) 463 456 435 362
EBITDA (tys. zł) -564 -100 -1 208 -764
Aktywa (tys. zł) 76 742 97 872 84 135 93 797
Kapitał własny (tys. zł)* 51 616 50 996 60 201 59 729
Liczba akcji (tys. szt.) 6 118,550 6 118,550 6 118,550 6 118,550
Zysk na akcję (zł) -0,184 -0,101 -0,236 -0,077
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,436 8,335 9,839 9,762
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej