5,6800 zł
0,00% 0,0000 zł
Drozapol-Profil SA (DPL)

Wyniki finansowe - DROZAPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 38 819 29 368 51 764 23 035
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 8 141 1 308 10 195 4 711
Zysk (strata) brutto (tys.) 7 839 496 10 228 5 022
Zysk (strata) netto (tys.)* 6 740 128 8 315 4 107
Amortyzacja (tys.) 320 313 284 289
EBITDA (tys.) 8 461 1 621 10 479 5 000
Aktywa (tys.) 127 339 117 025 130 422 117 421
Kapitał własny (tys.)* 82 730 82 858 91 173 86 102
Liczba akcji (tys. szt.) 6 118,550 6 118,550 6 118,550 6 118,550
Zysk na akcję (zł) 1,102 0,021 1,359 0,671
Wartość księgowa na akcję (zł) 13,521 13,542 14,901 14,072
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej