0,2920 zł
17,74% 0,0440 zł
Unified Factory (UFC)

Informacje o spółce - UNIFIED

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka jest producentem i globalnym dostawcą rozwiązań automatyzujących sprzedaż i obsługę klienta. Bazą oferowanej technologii jest platforma klasy Customer Service Automation, działająca w oparciu o zaawansowane algorytmy pamięci asocjacyjnej.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Elektoralna 12A
Kod: 00-139
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 4512816
Fax: +48 22 3430858
Internet: www.unifiedfactory.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Unified Factory Spółka Akcyjna
Prezes: Woźniak Marcin
Sektor:
EKD: działalność związana z oprogramowaniem
Liczba akcji: 8 705 244
Zatrudnienie:
  • 1 (2023r.) - spółka
  • 6 (2020r.) - grupa
Audytor: BGGM Audyt sp. z o.o.
NIP: 1132452952
KRS: 0000322316
EKD: 6201Z
Ticker GPW: UFC
ISIN: PLDTBRK00037

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 2 541 931,248 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 8 705 244 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 500 944
Liczba głosów na WZA: 8 705 244 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5,75%
Kapitał akcyjny: 7 834 719,60 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 500 944
Cena nominalna akcji: 0,90 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5,75%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 94,25%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Borowy Andrzej NWZ 500 944 (5,75%) 500 944 (5,75%) 2020-03-17 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
zmiana firmy z Databroker SA na Unified Factory SA

KDPW:
KRS:
GPW:

2015-09-09
seria A 2009-01-14 500 000
0,90 500 000
450 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 2009-01-14 100 000
0,90 600 000
540 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja prywatna 2015-09-09 5 000 000
0,90 5 600 000
5 040 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja prywatna 2015-11-04 1 249 280
6 246 400,00
0,90 5,00 6 849 280
6 164 352,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-12-18
seria E - subskrypcja publiczna 2017-01-03 1 333 333
10 399 997,40
0,90 7,80 8 182 613
7 364 351,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-02-17
seria F - subskrypcja prywatna 2017-09-01 522 631
6 010 256,50
0,90 11,50 8 705 244
7 834 719,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-10-18

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Woźniak Marcin Prezes Zarządu 2020-01-13 HIPROMIN - Członek RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Wilczyński Wojciech Przewodniczący RN 2020-03-17 -
Leśniak Tomasz Członek RN 2020-03-17 -
Łada Juliusz Członek RN 2020-03-17 -
Sapieha Robert Członek RN 2022-08-19 -
Kliński Krzysztof Członek RN 2023-08-28 -