0,2920 zł
17,74% 0,0440 zł
Unified Factory (UFC)

Wyniki finansowe - UNIFIED

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 1 229 1 485 1 522 1 503
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 914 -2 329 -24
Zysk (strata) brutto (tys.) -905 -2 328 -24
Zysk (strata) netto (tys.)* -170 -6 332 -24
Amortyzacja (tys.) 314 0 -197 0
EBITDA (tys.) 1 228 -2 132 -24
Aktywa (tys.) 1 703 12 725 2 507 1 512
Kapitał własny (tys.)* -14 810 -5 322 -14 073 -14 508
Liczba akcji (tys. szt.) 8 705,244 8 705,244 8 705,244 8 705,244
Zysk na akcję (zł) -0,020 -0,001 0,038 -0,003
Wartość księgowa na akcję (zł) -1,701 -0,611 -1,617 -1,667
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej