pb.pl
8,3000 zł
-3,49% -0,3000 zł
Elektrociepłownia Będzin SA (BDZ)

Informacje o spółce - BEDZIN

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Podstawowa działalność to wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej. Jest głównym źródłem ciepła w zakresie ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i ciepła technologicznego dla Zagłębia Dąbrowskiego. Odbiorcami są podmioty przemysłu, sektora komunalnego i usługowego oraz gospodarstwa domowego.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Bolesława Krzywoustego 7
Kod: 61-144
Miejscowość: Poznań
Kraj: Polska
Telefon: +48 2695061
Fax: +48 32 2664411
Internet: www.ecbedzin.pl
Email: ecbedzin@ecb.com.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Elektrociepłownia Będzin SA
Prezes:
Sektor: energetyka
EKD: wytwarzanie energii elektrycznej
Liczba akcji: 3 149 200
Zatrudnienie:
  • 4 (2019r.) - spółka
  • 165 (2019r.) - grupa
Audytor: UHY ECA Audyt sp. z o.o. sp.k.
NIP: 6250007615
KRS: 0000064511
EKD: 3511Z
Ticker GPW: BDZ
ISIN: PLECBDZ00013

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 26 138 360 Liczba dużych akcjonariuszy: 7
Liczba akcji: 3 149 200 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 242 504
Liczba głosów na WZA: 3 149 200 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 71,01%
Kapitał akcyjny: 15 746 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 242 504
Cena nominalna akcji: 5,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 71,01%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 28,99%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Kwiatkowski Krzysztof 554 462 (17,61%) 554 462 (17,61%) 2020-05-19 -
AgioFunds TFI SA poprzez Value FIZ, w porozumieniu 338 788 (10,76%) 338 788 (10,76%) 2021-05-13 TSG, IPE, WIK, K2H, SNW, VIN, MBR, TRI,
Witkowski Waldemar 315 000 (10,00%) 315 000 (10,00%) 2020-12-07 -
Bank Gospodarstwa Krajowego 311 355 (9,88%) 311 355 (9,88%) 2005-04-14 -
Familiar SA SICAV-SIF w porozumieniu 307 396 (9,76%) 307 396 (9,76%) 2021-05-13 DEK, MEX,
Autodirect SA kontrolowany przez Grzegorza Kwiatkowskiego 258 037 (8,00%) 258 037 (8,00%) 2020-10-12 -
Skarb Państwa 157 466 (5,00%) 157 466 (5,00%) 2005-04-14 OBR, , , ZFM, FAMEG, KOZIENIC, PKN, KGH, ATT, PGE, TPE, ENA, ARP_C, LTS, PKO, PZU, PGN, GPW, RCW, IMG, PHN, JSW, PCE,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie PP w SA 1993-02-23 314 920
50,00 314 920
15 746 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-07-31
1993-04-01
1998-12-08
split 1:10 1997-12-30
5,00 3 149 200
15 746 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1998-02-18
seria B - subskrypcja publiczna emisja nie doszła do skutku 1997-12-30 1 575 000
31 500 000,00
20,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-07-31

kapitał docelowy 2001-06-26 2 361 000
5,00 5 511 100
27 555 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2012-07-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł
2012-07-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł
2011-07-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł
2011-07-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł
2010-07-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł
2010-07-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł
2009-07-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł
2009-07-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł
2008-07-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł
2008-07-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł
2007-07-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł
2007-07-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł
2006-08-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,75 zł
2006-07-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,75 zł
2005-07-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,75 zł
2005-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,75 zł
2004-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,65 zł
2004-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,65 zł
2004-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,65 zł
2004-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,65 zł
2003-07-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2003-07-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2003-07-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2003-07-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2001-11-28 Asymilacja akcji pracownicze

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Dryjski Bartosz Członek Zarządu 2019-10-08 -
Kamiński Kamil Członek Zarządu 2020-06-22 TRAVEL - Członek RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kwiatkowski Krzysztof Przewodniczący RN 2020-12-31 -
Organista Waldemar Wiceprzewodniczący RN 2020-12-31 -
Chęciński Sebastian Członek RN 2020-09-07 -
Witkowski Waldemar Członek RN 2020-09-07 -
Śledzikowski Marcin Członek RN 2020-09-07 KBJSA - Członek RN
MEDIACAP - Członek RN