30,4000 zł
-3,18% -1,0000 zł
Elektrociepłownia Będzin SA (BDZ)

Informacje o spółce - BEDZIN

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Podstawowa działalność to wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej. Jest głównym źródłem ciepła w zakresie ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i ciepła technologicznego dla Zagłębia Dąbrowskiego. Odbiorcami są podmioty przemysłu, sektora komunalnego i usługowego oraz gospodarstwa domowego.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Małobądzka 141
Kod: 42-500
Miejscowość: Będzin
Kraj: Polska
Telefon: +48 2695061
Fax: +48 32 2664411
Internet: www.ecbedzin.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: EC Będzin SA
Prezes: Chodkowski, Marcin Henryk
Sektor: energetyka
EKD: wytwarzanie energii elektrycznej
Liczba akcji: 3 149 200
Zatrudnienie:
  • 4 (2022r.) - spółka
  • 145 (2022r.) - grupa
Audytor: UHY ECA Audyt sp. z o.o.
NIP: 6250007615
KRS: 0000064511
EKD: 3511Z
Ticker GPW: BDZ
ISIN: PLECBDZ00013

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 95 735 680 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 3 149 200 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 848 858
Liczba głosów na WZA: 3 149 200 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 90,45%
Kapitał akcyjny: 15 746 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 848 858
Cena nominalna akcji: 5,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 90,45%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 9,55%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Grupa Altum sp. z o.o. 1 449 000 (46,01%) 1 449 000 (46,01%) 2023-09-14 -
Kwiatkowski Krzysztof 672 432 (21,35%) 672 432 (21,35%) 2023-12-27 -
Witkowski Waldemar 311 000 (9,87%) 311 000 (9,87%) 2023-12-27 -
Autodirect SA kontrolowany przez Grzegorza Kwiatkowskiego, NWZ 258 960 (8,22%) 258 960 (8,22%) 2022-01-13 -
TF Silesia sp. z o.o. 157 466 (5,00%) 157 466 (5,00%) 2023-11-14 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie PP w SA 1993-02-23 314 920
50,00 314 920
15 746 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-07-31
1993-04-01
1998-12-08
split 1:10 1997-12-30
5,00 3 149 200
15 746 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1998-02-18
seria B - subskrypcja publiczna emisja nie doszła do skutku 1997-12-30 1 575 000
31 500 000,00
20,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-07-31

kapitał docelowy 2001-06-26 2 361 000
5,00 5 511 100
27 555 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Elektrociepłownią Będzin sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2023-01-04

KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Elektrociepłownia Będzin SA na EC Będzin SA 2023-06-28

KDPW:
KRS:
GPW:

2023-08-11

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2012-07-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł
2012-07-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł
2011-07-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł
2011-07-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł
2010-07-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł
2010-07-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł
2009-07-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł
2009-07-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł
2008-07-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł
2008-07-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł
2007-07-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł
2007-07-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł
2006-08-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,75 zł
2006-07-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,75 zł
2005-07-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,75 zł
2005-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,75 zł
2004-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,65 zł
2004-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,65 zł
2004-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,65 zł
2004-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,65 zł
2003-07-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2003-07-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2003-07-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2003-07-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2001-11-28 Asymilacja akcji pracownicze

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Chodkowski, Marcin Henryk Prezes Zarządu 2023-07-26 -
Wołyniec Sławomir Wiceprezes Zarządu 2023-10-04 -
Ortyl Krystian Wiceprezes Zarządu 2023-12-28 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Ziemecki Jan Wiceprzewodniczący RN 2023-10-04 -
Bałdyga Przemysław Członek RN 2023-05-25 -
Kuśnierz Piotr Członek RN 2023-06-25 -
Grzesiak Sławomir Członek RN 2023-05-25 -
Kwiatkowski Grzegorz Członek RN 2024-01-30 -
Klinert Adam Członek RN 2024-01-30 -
Murgrabia Maciej Członek RN 2024-01-30 -
Rzepecki Sławomir Członek RN 2024-01-30 -