33,4000 zł
-1,18% -0,4000 zł
Elektrociepłownia Będzin SA (BDZ)

Wyniki finansowe - BEDZIN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 105 335 106 352 62 040 5 898
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -141 335 -69 220 23 539 -17 899
Zysk (strata) brutto (tys.) -141 979 -70 522 25 278 -16 324
Zysk (strata) netto (tys.)* -142 081 -70 527 23 810 -15 802
Amortyzacja (tys.) 3 026 2 957 2 967 2 928
EBITDA (tys.) -138 309 -66 263 26 506 -14 971
Aktywa (tys.) 214 625 205 463 199 378 171 053
Kapitał własny (tys.)* -420 598 -491 125 -467 315 -483 117
Liczba akcji (tys. szt.) 3 149,200 3 149,200 3 149,200 3 149,200
Zysk na akcję (zł) -45,117 -22,395 7,561 -5,018
Wartość księgowa na akcję (zł) -133,557 -155,952 -148,392 -153,409
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej