4,5750 zł
2,58% 0,1150 zł
Echo Investment SA (ECH)

Informacje o spółce - ECHO

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Jedna z największych w Polsce firm deweloperskich. Spółka realizuje inwestycje w trzech głównych sektorach rynku nieruchomości: budownictwie mieszkaniowym, centrach handlowych oraz budownictwie biurowym, skupiając się na największych miastach w Polsce. Od 2015 roku Echo Investment jest częścią dynamicznie rozwijającej się grupy kapitałowej Griffin Real Estate - Oaktree - PIMCO.

Dane teleadresowe

Ulica: Al. Solidarności 36
Kod: 25-323
Miejscowość: Kielce
Kraj: Polska
Telefon: +48 41 3333333
Fax:
Internet: www.echo.com.pl
Email: kielce@echo.com.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Echo Investment SA
Prezes: Lindberg Nicklas
Sektor: wynajem nieruchomości
EKD: realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Liczba akcji: 412 690 582
Zatrudnienie:
  • 423 (2019r.) - spółka
  • 423 (2019r.) - grupa
Audytor: Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k.
NIP: 6570230912
KRS: 0000007025
EKD: 41,10
Ticker GPW: ECH
ISIN: PLECHPS00019

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 1 888 059 412,65 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 412 690 582 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 368 762 374
Liczba głosów na WZA: 412 690 582 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 89,35%
Kapitał akcyjny: 20 634 529,10 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 368 762 374
Cena nominalna akcji: 0,05 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 89,35%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 10,65%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
WING IHC Zrt. poprzez Lisala sp. z o.o. 272 375 784 (66,00%) 272 375 784 (66,00%) 2020-03-26 -
NN OFE portfel, NWZ 56 000 000 (13,57%) 56 000 000 (13,57%) 2020-01-09 NFT, CDC, BTM, QMK, PEP, CIE, DCR, ATD, CMP, ENT, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, MPH, NWG, 08N, RDL, SNK, TAR, ZMT, ZEP, APR, BBD, ATT, TPE, MDG, HRS, ALR, ACP, PKP, SKA, BKM, FMF, TOR, MON, RWL, RBW, DVL, PBX, PSW, LTX, SPL, ART, SWG, DAT, ACG, RON, ERB, MBR, MNC, KGL, WWL, FRO, PKN, OAT, MBK, CMR, ABE, VRG, AGO, AML, EAT, PKO, KTY, BDX, ATG, MCR, VRC, PEO, TIM, PWX, KRU, PZU, AMC, FTE, CCC, MIL, RVU, SLV, LTS, POZ, BFT, TRN, SGN, QRS,
Aviva OFE Aviva Santander portfel 40 386 590 (9,78%) 40 386 590 (9,78%) 2018-12-31 ABG, NFT, PEP, DCR, ALR, ASE, BDX, ELT, SKA, FTE, FRO, KGH, MWT, NWG, OVO, NVA, RMK, SNK, SON, TAR, KGN, ADV, UNI, PKP, LVC, ACP, PEO, ING, HRS, CIE, CAR, CCC, GTC, ERB, WWL, PKN, AMB, ABS, DOM, ABE, PHN, PKO, KTY, AML, KRU, WPL, AMC, FMF, MIL, ARH, APT, DVL, ENE, BFT,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 1994-06-30 40 000
1,00 40 000
40 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1994-06-30
seria B - prawo poboru 1994-06-30 960 000
960 000,00
1,00 1,00 1 000 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1994-12-22
1994-06-30
1996-03-06
seria C - subskrypcja publiczna 1994-09-28 500 000
2 500 000,00
1,00 5,00 1 500 000
1 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1994-12-22
1995-11-13
1996-03-06
renominacja 1995-12-18
2,00 1 500 000
3 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1995-12-22
seria D - prawo poboru 1:1 1996-06-27 1 500 000
9 000 000,00
2,00 6,00 3 000 000
6 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-09-12
1997-02-18
1997-03-27
seria E - subskrypcja publiczna 1997-05-28 500 000
40 000 000,00
2,00 80,00 3 500 000
7 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-11-13
1997-12-30
1998-03-02
seria F - prawo poboru 2:1 2002-08-12 7 000 000
70 000 000,00
2,00 10,00 10 500 000
21 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2002-10-08
2002-11-26
2002-12-20
split 1:4 2006-05-30
0,50 42 000 000
21 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-07-11
2006-08-02
split 1:10 2007-10-18
0,05 420 000 000
21 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-12-10
2007-12-31
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2013-06-06 -7 309 418
0,05 412 690 582
20 634 529,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-10-31

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-08-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2021-07-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2019-10-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2019-10-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2018-12-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2018-12-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2018-05-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2018-05-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2017-07-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2017-07-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2017-06-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł
2016-12-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,69 zł
2016-12-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł
2016-12-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,69 zł
2016-07-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,84 zł
2016-07-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,84 zł
2016-04-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,71 zł
2016-02-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,72 zł
2016-02-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,71 zł
2016-02-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,72 zł
2007-12-31 Split 1:10
2006-08-01 Split 1:4
2002-10-01 Prawo poboru 1:2
1998-03-02 Asymilacja akcji seria E
1997-03-27 Asymilacja akcji seria D
1996-10-25 Prawo poboru 1:1
1996-10-25 Prawo poboru 1:1

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Lindberg Nicklas Prezes Zarządu 2016-04-18 ARCHICOM - Członek RN
Langner Artur Wiceprezes Zarządu 2008-06-27 -
Drozd Maciej Wiceprezes Zarządu 2015-07-16 ARCHICOM - Członek RN
Mazurczak Rafał Członek Zarządu 2016-09-14 ARCHICOM - Członek RN
Olbryk Waldemar Członek Zarządu 2017-10-10 ARCHICOM - Prezes Zarządu
Turek Małgorzata Członek Zarządu 2019-03-07 ARCHICOM - Członek RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Steinberg Noah Przewodniczący RN 2020-01-09 -
Veres Tibor Wiceprzewodniczący RN 2020-01-09 -
Dyjas Maciej Członek RN 2015-04-13 GPRE - Dyrektor
Senman Nebil Członek RN 2015-04-13 GPRE - Dyrektor
Kocsis Peter Członek RN 2020-01-09 -
Sass Bence Członek RN 2020-01-09 -
Jędrzejczyk Sławomir Członek RN 2020-08-13 -
Dezse Margaret Członek RN 2020-08-13 -