4,5750 zł
2,58% 0,1150 zł
Echo Investment SA (ECH)

Wyniki finansowe - ECHO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 248 374 341 953 466 552 155 370
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 45 184 73 761 116 465 72 952
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 26 825 49 037 51 481 37 259
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 10 464 36 199 34 801 24 521
Amortyzacja (tys. zł) -678 919 8 957 1 808
EBITDA (tys. zł) 44 506 74 680 125 422 74 760
Aktywa (tys. zł) 5 146 555 5 402 271 5 630 796 5 780 747
Kapitał własny (tys. zł)* 1 613 583 1 649 810 1 684 685 1 709 240
Liczba akcji (tys. szt.) 412 690,582 412 690,582 412 690,582 412 690,582
Zysk na akcję (zł) 0,025 0,088 0,084 0,059
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,910 3,998 4,082 4,142
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej