pb.pl
3,8200 zł
0,53% 0,0200 zł
Echo Investment SA (ECH)

Wyniki finansowe - ECHO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 61 386 250 821 498 511 155 975
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 52 728 88 031 257 327 102 757
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 52 358 70 774 237 784 49 269
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 36 071 49 099 182 529 40 629
Amortyzacja (tys. zł) 3 739 2 574 2 317 2 540
EBITDA (tys. zł) 56 467 90 605 259 644 105 297
Aktywa (tys. zł) 4 535 347 4 659 421 4 810 429 5 086 749
Kapitał własny (tys. zł)* 1 534 368 1 377 229 1 562 365 1 603 200
Liczba akcji (tys. szt.) 412 690,582 412 690,582 412 690,582 412 690,582
Zysk na akcję (zł) 0,087 0,119 0,442 0,098
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,718 3,337 3,786 3,885
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej