4,0000 zł
-1,96% -0,0800 zł
ED Invest SA (EDI)

Wyniki finansowe - EDINVEST

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 22 950 16 855 16 179 14 144
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 4 062 1 907 2 613 2 555
Zysk (strata) brutto (tys.) 4 003 1 833 2 576 2 529
Zysk (strata) netto (tys.)* 3 453 1 092 1 748 2 666
Amortyzacja (tys.) 70 64 93 80
EBITDA (tys.) 4 132 1 971 2 706 2 635
Aktywa (tys.) 84 617 86 861 85 778 90 574
Kapitał własny (tys.)* 63 923 65 015 56 690 59 356
Liczba akcji (tys. szt.) 12 386,687 12 386,687 12 386,687 12 386,687
Zysk na akcję (zł) 0,279 0,088 0,141 0,215
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,161 5,249 4,577 4,792
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej