pb.pl
4,3400 zł
2,36% 0,1000 zł
ED Invest SA (EDI)

Wyniki finansowe - EDINVEST

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 19 886 21 430 20 389 14 792
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 000 3 216 3 090 4 317
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 841 3 058 2 897 4 210
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 150 2 372 2 478 3 888
Amortyzacja (tys. zł) 62 61 71 82
EBITDA (tys. zł) 3 062 3 277 3 161 4 399
Aktywa (tys. zł) 81 528 83 221 85 058 87 906
Kapitał własny (tys. zł)* 53 428 55 801 58 278 62 167
Liczba akcji (tys. szt.) 12 386,687 12 386,687 12 386,687 12 386,687
Zysk na akcję (zł) 0,174 0,191 0,200 0,314
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,313 4,505 4,705 5,019
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej