1,6300 zł
0,62% 0,0100 zł
Eko Export SA (EEX)

Informacje o spółce - EKOEXPORT

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka specjalizuje się w pozyskiwaniu i sprzedaży mikrosfery (ziarna szlaki powstające w czasie spalania pyłu węglowego w dużych paleniskach, najczęściej w elektrowniach). Importuje surowiec głównie z Rosji, Kazachstanu i Ukrainy i po przetworzeniu w zakładzie produkcyjnym w Bielsku Białej kieruje blisko 100% produkcji do odbiorców w Europie zachodniej.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Strażacka 81
Kod: 43-382
Miejscowość: Bielsko-Biała
Kraj: Polska
Telefon: +48 33 8196288
Fax: +48 33 8196287
Internet: www.ekoexport.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Eko Export SA
Prezes: Dziedzic Jacek
Sektor:
EKD: odzysk surowców z materiałów segregowanych
Liczba akcji: 13 149 562
Zatrudnienie:
  • 31 (2022r.) - spółka
  • 46 (2022r.) - grupa
Audytor: Marcin Grzywacz Audyt Doradztwo Szkolenia
NIP: 5471865541
KRS: 0000308459
EKD: 38,32
Ticker GPW: EEX
ISIN: PLEKEP000019

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 21 433 786,06 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 13 149 562 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 689 644
Liczba głosów na WZA: 15 447 062 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 28,04%
Kapitał akcyjny: 1 314 956,20 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 984 144
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 38,73%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 71,96%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Bokun Agnieszka NWZ 1 560 077 (11,86%) 2 547 577 (16,49%) 2019-04-10 -
Bokun Zbigniew NWZ 1 409 545 (10,71%) 2 212 045 (14,32%) 2019-04-10 -
DAZI Investment SA NWZ 720 022 (5,47%) 1 224 522 (7,92%) 2017-12-18 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria J - subskrypcja prywatna 495 000
49 500,00
0,10 0,10 10 405 000
1 040 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-09-26
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2008-05-21 5 025 000
502 500,00
0,10 0,10 5 025 000
502 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-06-18
seria B - subskrypcja prywatna zmieniona uchwałą WZA z 03.07.2008 2008-06-25 900 000
0,10 5 925 000
592 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2010-12-28
seria C - subskrypcja prywatna zmieniona uchwałą WZA z 03.07.2008 2008-06-25 250 000
0,10 6 175 000
617 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2010-12-28
seria D - subskrypcja prywatna zmieniona uchwałą WZA z 03.07.2008 2008-06-25 150 000
0,10 6 325 000
632 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2010-12-28
seria E zamiana 2512500 serii A 2008-11-06 2 512 500
0,10 6 325 000
632 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2010-12-28
seria F - subskrypcja prywatna 2008-12-30 100 000
0,10 6 425 000
642 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2010-12-28
seria G - subskrypcja prywatna 2010-04-08 1 000 000
3 000 000,00
0,10 3,00 7 425 000
742 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-06-07
2010-07-15
2010-12-28
seria H - prawo poboru 5:1 2010-05-07 1 485 000
4 752 000,00
0,10 3,20 8 910 000
891 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-06-18
2010-09-28
2010-12-28
seria I - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2011-05-27 1 000 000
7 200 000,00
0,10 7,20 9 910 000
991 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-06-21
2011-07-21
seria K - subskrypcja prywatna 2013-10-09 572 500
23 129 000,00
0,10 40,40 10 977 500
1 097 750,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-11-14
2014-01-21
seria L - subskrypcja prywatna 2016-04-01 350 000
3 850 000,00
0,10 11,00 11 327 500
1 132 750,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-05-30
seria Ł - subskrypcja prywatna 2017-07-13 645 870
7 085 193,90
0,10 10,97 11 973 370
1 197 337,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-09-19
seria M - subskrypcja prywatna 2017-09-26 203 692
2 525 780,80
0,10 12,40 12 177 062
1 217 706,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-10-27
2017-12-06
seria N - subskrypcja prywatna 2019-01-11 972 500
2 907 775,00
0,10 2,99 13 149 562
1 314 956,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-02-07
seria O - kapitał docelowy 2021-07-06 800 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2014-10-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,68 zł
2014-05-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,68 zł
2012-06-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2012-06-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2010-06-07 Prawo poboru 5:1

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Dziedzic Jacek Prezes Zarządu 2008-05-21 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Hańderek Janusz Sekretarz RN 2017-10-20 -
Bokun Agnieszka Członek RN 2008-05-21 -
Hugiel Andrzej Członek RN 2019-04-10 -
Zeman Zbigniew Członek RN 2023-06-14 -
Wilk Andrzej Członek RN 2023-06-14 HANDLOWY - Wiceprezes Zarządu