3,1600 zł
-1,40% -0,0450 zł
Eko Export SA (EEX)

Wyniki finansowe - EKOEXPORT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 7 463 9 787 9 822 10 102
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 258 -1 932 -2 278 114
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -7 027 -363 -11 644 -310
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -2 310 4 176 -9 922 468
Amortyzacja (tys. zł) 1 137 1 188 1 424 1 152
EBITDA (tys. zł) -121 -744 -854 1 266
Aktywa (tys. zł) 78 312 78 486 75 032 73 210
Kapitał własny (tys. zł)* 54 413 54 932 52 684 54 720
Liczba akcji (tys. szt.) 13 149,562 13 149,562 13 149,562 13 149,562
Zysk na akcję (zł) -0,176 0,318 -0,755 0,036
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,138 4,177 4,007 4,161
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej