1,6300 zł
0,62% 0,0100 zł
Eko Export SA (EEX)

Wyniki finansowe - EKOEXPORT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2022 III Q 2022 IV Q 2022 I Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 7 752 15 547 4 137 1 145
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 192 1 882 -41 010 -1 192
Zysk (strata) brutto (tys.) 2 762 3 937 -44 299 226
Zysk (strata) netto (tys.)* 4 238 4 068 -27 195 -585
Amortyzacja (tys.) 1 513 1 189 1 343 1 065
EBITDA (tys.) 1 705 3 071 -39 667 -127
Aktywa (tys.) 64 954 68 909 23 225 23 988
Kapitał własny (tys.)* 49 559 56 098 25 480 24 573
Liczba akcji (tys. szt.) 13 149,562 13 149,562 13 149,562 13 149,562
Zysk na akcję (zł) 0,322 0,309 -2,068 -0,044
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,769 4,266 1,938 1,869
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej