0,3600 zł
7,78% 0,0260 zł
Carbon Group S.A. (ELM)

Informacje o spółce - EMONT

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest wykonawstwo instalacji elektrycznych, słaboprądowych i teletechnicznych w obiektach przemysłowych i obiektach użyteczności publicznej.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Ludwika Waryńskiego 18
Kod: 58-500
Miejscowość: Jelenia Góra
Kraj: Polska
Telefon: +48 75 6458900
Fax: +48 75 6458901
Internet: www.elektromont.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Elektromont Spółka Akcyjna
Prezes: Sojka Dariusz
Sektor:
EKD: roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
Liczba akcji: 6 500 000
Zatrudnienie:
  • 3 (2023r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor:
NIP: 9291675172
KRS: 0000318822
EKD: 4222Z
Ticker GPW: ELM
ISIN: PLEKTRM00016

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 2 340 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 6 500 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 493 900
Liczba głosów na WZA: 6 500 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7,59%
Kapitał akcyjny: 650 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 493 900
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7,59%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 92,41%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Helios Investment sp. z o.o. 493 900 (7,59%) 493 900 (7,59%) 2024-01-18 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2008-10-30 5 100 000
510 000,00
0,10 0,10 5 100 000
510 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-05-06
2008-12-01
seria B - subskrypcja prywatna 2008-12-03 28 000
4 200,00
0,10 0,15 5 128 000
512 800,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-05-06
2009-03-05
seria C - subskrypcja prywatna 2008-12-03 1 372 000
1 961 960,00
0,10 1,43 6 500 000
650 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-05-06
2009-03-05
zmiana firmy z Elektromont SA na Carbon Group SA 2022-08-29

KDPW:
KRS:
GPW:

2022-10-17
zmiana firmy z Carbon Group SA na Elektromont SA 2023-12-04

KDPW:
KRS:
GPW:

2024-02-14

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2015-07-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2015-07-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2014-07-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2014-07-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Sojka Dariusz Prezes Zarządu 2024-01-18 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Fijałkowski, Arkadiusz Paweł Członek RN 2022-06-21 -
Wróblewski Michał Członek RN 2022-06-21 LANGLOO - Prezes Zarządu
Mann Paweł Członek RN 2023-12-04 -