0,3400 zł
1,49% 0,0050 zł
Carbon Group S.A. (ELM)

Wyniki finansowe - EMONT

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023 IV Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 752 -60 12 182
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -3 660 -447 -350 187
Zysk (strata) brutto (tys.) -3 649 -429 -341 176
Zysk (strata) netto (tys.)* -3 277 -412 -305 181
Amortyzacja (tys.) 43 -40 46 2
EBITDA (tys.) -3 617 -487 -304 189
Aktywa (tys.) 7 969 7 647 7 219 7 143
Kapitał własny (tys.)* -3 149 -3 432 -3 737 -3 556
Liczba akcji (tys. szt.) 6 500,000 6 500,000 6 500,000 6 500,000
Zysk na akcję (zł) -0,504 -0,063 -0,047 0,028
Wartość księgowa na akcję (zł) -0,484 -0,528 -0,575 -0,547
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej