5,6000 zł
-0,36% -0,0200 zł
Elektrotim SA (ELT)

Wyniki finansowe - ELEKTROTI

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 103 693 52 227 77 711 56 707
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 10 387 -637 4 130 2 733
Zysk (strata) brutto (tys.) 9 653 -1 003 3 959 2 481
Zysk (strata) netto (tys.)* 7 734 -1 491 3 094 1 877
Amortyzacja (tys.) 1 372 1 377 1 362 1 349
EBITDA (tys.) 11 759 740 5 492 4 082
Aktywa (tys.) 182 535 152 842 156 655 157 247
Kapitał własny (tys.)* 69 501 68 010 71 104 72 981
Liczba akcji (tys. szt.) 9 983,009 9 983,009 9 983,009 9 983,009
Zysk na akcję (zł) 0,775 -0,149 0,310 0,188
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,962 6,813 7,123 7,311
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej