6,1800 zł
-6,08% -0,4000 zł
Elektrotim SA (ELT)

Informacje o spółce - ELEKTROTI

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka wykonuje sieci elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia, instalacje elektryczne silnoprądowe i słaboprądowe, integruje systemy automatyki procesowej i elektroenergetycznej, produkuje rozdzielnice elektryczne średniego i niskiego napięcia, świadczy usługi serwisowe w zakresie instalacji elektrycznych i inżynierii ruchu drogowego, zarządza przedsięwzięciami budowlanymi oraz projektuje sieci i instalacje elektryczne.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Stargardzka 8
Kod: 54-156
Miejscowość: Wrocław
Kraj: Polska
Telefon: +48 71 3521341
Fax: +48 71 3514839
Internet: www.elektrotim.pl
Email: sekretariat@elektrotim.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Elektrotim SA
Prezes: Bober Ariusz
Sektor: instalacje budowlane i telekomunikacyjne
EKD: wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli
Liczba akcji: 9 983 009
Zatrudnienie:
  • 275 (2021r.) - spółka
  • 454 (2021r.) - grupa
Audytor: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy - Audyt sp. z o.o.
NIP: 8942460042
KRS: 0000035081
EKD: 45,31
Ticker GPW: ELT
ISIN: PLELEKT00016

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 61 694 995,62 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 9 983 009 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 212 908
Liczba głosów na WZA: 9 983 009 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 52,18%
Kapitał akcyjny: 9 983 009,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 212 908
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 52,18%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 47,82%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Folta Krzysztof wraz z Ewą Folta 1 721 864 (17,23%) 1 721 864 (17,23%) 2022-05-24 SON, TIM,
Wieczorkowski Krzysztof 1 319 534 (13,21%) 1 319 534 (13,21%) 2018-10-10 TIM, SON,
Aviva OFE Aviva Santander portfel 979 236 (9,80%) 979 236 (9,80%) 2018-12-31 ABG, NFT, ALR, ASE, BDX, ECH, SKA, FTE, KGH, NWG, OVO, NVA, RMK, SNK, SON, TAR, KGN, ADV, UNI, PKP, LVC, ACP, PEO, HRS, CIE, CAR, CCC, ERB, AMB, ABS, PKO, AMC, FMF, RVU, DCR, FRO, ARH, KTY, AML, BFT, PTG, GTC, ENE, WPL, OPL, DOM, PHN, KRU, ING, ABE, MIL, DVL, PEP, WWL, APT, PKN,
Nowakowski Mirosław NWZ 608 030 (6,09%) 608 030 (6,09%) 2020-07-28 SON,
NN PTE SA portfel 584 244 (5,85%) 584 244 (5,85%) 2018-12-31 KGN, KPL, TSG, FEE, MRB, CPS, PHN,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja oferty menedżerskiej seria C 91 000
1,00 9 791 000
9 791 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-04-15
2009-02-27
2009-04-14
realizacja oferty menedżerskiej seria C 23 850
23 850,00
1,00 1,00 9 983 009
9 983 009,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-04-11
realizacja oferty menedżerskiej seria C 111 000
111 000,00
1,00 1,00 9 959 159
9 959 159,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-02-28
realizacja oferty menedżerskiej seria C 74 150
74 150,00
1,00 1,00 9 848 159
9 848 159,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-04-29
2010-03-16
2010-04-30
seria A - akcje założycielskie 1998-11-13 7 500 000
7 500 000,00
1,00 1,00 7 500 000
7 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-03-14
1998-11-30
2007-05-22
umorzenie akcji 2003-05-17 -1 293 667
1,00 6 206 333
6 206 333,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-10-01
umorzenie akcji 2005-05-14 -500 000
1,00 5 706 333
5 706 333,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-09-20
umorzenie akcji 2006-05-13 -500 000
1,00 5 206 333
5 206 333,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-09-05
seria C - oferta menedżerska za warranty serii A, zmieniona 16.06.2009 2006-10-05 300 000
300 000,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-03-27

seria B - subskrypcja prywatne 2006-10-05 793 667
793 667,00
1,00 1,00 6 000 000
6 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-03-14
2006-10-18
2007-05-22
seria D - publiczna subskrypcja 2006-11-24 3 700 000
66 600 000,00
1,00 18,00 9 700 000
9 700 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-03-14
2007-05-11
2007-05-22
umorzenie akcji seria D 2009-06-16 -16 991
1,00 9 774 009
9 774 009,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-12-01
połączenie z Mawilux SA bez podwyższania kapitału 2018-01-30

KDPW:
KRS:
GPW:

2018-02-28
połączenie z Eltrako sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2018-11-13

KDPW:
KRS:
GPW:

2019-01-02

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2017-06-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2017-06-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2016-06-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,24 zł
2016-06-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,24 zł
2015-06-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2015-06-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2014-06-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2014-06-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2013-06-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2013-06-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2012-06-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2012-06-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2011-07-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2011-06-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2010-06-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,40 zł
2010-06-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,40 zł
2009-07-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2008-07-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2008-07-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2008-07-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Bober Ariusz Prezes Zarządu 2020-08-01 -
Kozikowski Dariusz Członek Zarządu 2020-06-02 -
Więznowski Artur Członek Zarządu 2022-01-01 BIPROMET - Członek RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Posadzy, Maciej Roman Przewodniczący RN 2021-06-24 3LPSA - Prezes Zarządu
SONEL - Członek RN
ROTOPINO - Członek RN
Walulik Jan Członek RN 2010-05-26 SONEL - Wiceprezes Zarządu
Kaczmarczyk Krzysztof Członek RN 2020-07-28 MABION - Prezes Zarządu
TIM - Członek RN
ACTION - Członek RN
ARTERIA - Członek RN
ALTA - Członek RN
CLNPHARM - Członek RN
VIGO - Członek RN
ENTER - Członek RN
ENELMED - Członek RN
ENELMED - Członek RN
APSENERG - Członek RN
HUUUGE - Dyrektor