0,4450 zł
3,49% 0,0150 zł
G-Energy S.A. (GNG)

Informacje o spółce - GENRG

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka koncentruje swoje działania po pierwsze na bezpośrednim zaangażowaniu w realizację projektów elektrowni wiatrowych i innych innowacyjnych rozwiązań dla energii odnawialnej. Drugim filarem są pośrednie inwestycje kapitałowe w Spółki o podobnym profilu działalności.

Dane teleadresowe

Ulica: Al. Ujazdowskie 18/10
Kod: 00-478
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 2478453
Fax: +48 22 2478453
Internet: www.genergy.pl
Email: biuro@genergy.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: G-Energy SA
Prezes: Cetera Grzegorz
Sektor: energia odnawialna
EKD: wytwarzanie energii elektrycznej
Liczba akcji: 97 000 000
Zatrudnienie:
  • 30 (2019r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: Atestar Audyt sp. z o.o.
NIP: 7743193164
KRS: 0000380413
EKD: 35,11
Ticker GPW: GNG
ISIN: PLELKPE00014

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 43 165 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 97 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 65 302 884
Liczba głosów na WZA: 97 000 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 67,33%
Kapitał akcyjny: 9 700 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 64 968 884
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 67,07%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 32,67%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Starhedge SA 50 338 368 (51,90%) 50 004 368 (51,62%) 2019-01-23 -
Cetera Grzegorz 9 464 516 (9,76%) 9 464 516 (9,77%) 2021-06-23 -
Braksator Andrzej 5 500 000 (5,67%) 5 500 000 (5,68%) 2018-07-12 -
G-Energy SA 135 445 (0,14%) 135 445 (0,00%) 2021-08-30 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 2010-10-18 3 000
1 500 000,00
500,00 500,00 3 000
1 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-03-11
seria B - subskrypcja prywatna 2011-05-10 250
1 944 250,00
500,00 7 777,00 3 250
1 625 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-11-02
split 1:10 2011-12-07
50,00 32 500
1 625 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-12-30
split 1:500 2012-09-20
0,10 16 250 000
1 625 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-10-10
seria C - prawo poboru 1:6 emisja nie doszła do skutku 2013-01-11 97 500 000
9 750 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Hibertus sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2013-12-16

KDPW:
KRS:
GPW:

2013-12-31
zmiana firmy z Elkop Energy SA na G-Energy SA 2014-02-13

KDPW:
KRS:
GPW:

2014-03-05
seria C - prawo poboru 1:2 2015-05-26 30 745 632
3 074 563,20
0,10 0,10 46 995 632
4 699 563,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-09-07
seria D - oferta menedżerska za obligacje zamienne serii A 2015-05-26 1 000 000
100 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - prawo poboru 1:1 2018-06-28 46 995 632
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - subskrypcja prywatna 2018-06-28 50 004 368
5 500 480,48
0,10 0,11 97 000 000
9 700 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-01-03

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2015-06-05 Prawo poboru 1:2
2013-01-22 Prawo poboru 1:6
2012-10-29 Split 1:500

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Cetera Grzegorz Prezes Zarządu 2017-08-17 KREZUS - Członek RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Janiszewski Jacek Przewodniczący RN 2019-01-01 -
Piechota Jacek Członek RN 2014-10-07 GOLAB - Sekretarz RN
Zajczyk Marek Członek RN 2017-06-28 -
Kuligowski Grzegorz Członek RN 2017-06-28 -
Hambura Jan Członek RN 2020-12-29 -