0,4450 zł
3,49% 0,0150 zł
G-Energy S.A. (GNG)

Wyniki finansowe - GENRG

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2012 I Q 2013 II Q 2013 III Q 2013
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 116 34 46 46
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0 0 -360
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -135 32 11 -358
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -135 32 11 -359
Amortyzacja (tys. zł) 23 0 0 23
EBITDA (tys. zł) 23 0 0 -337
Aktywa (tys. zł) 2 468 1 808 1 821 1 630
Kapitał własny (tys. zł)* 1 759 1 791 1 802 1 443
Liczba akcji (tys. szt.) 16 250,000 16 250,000 16 250,000 16 250,000
Zysk na akcję (zł) -0,008 0,002 0,001 -0,022
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,108 0,110 0,111 0,089
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej