2,4200 zł
0,00% 0,0000 zł
Elemental Holding SA (EMT)

Informacje o spółce - ELEMENTAL

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa działa w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz jest czołowym dostawcą surowca do hut i odlewni. Prowadzi działalność za pośrednictwem zakładów recyclingu oraz szerokiej sieci punktów skupu zlokalizowanych na terenie kilkunastu krajów w Europie Centralnej i Wschodniej, a także w Niemczech, Turcji i na rynkach Bliskiego Wschodu. Holding specjalizuje się głównie w obrocie i przetwarzaniu metali nieżelaznych, metali szlachetnych w tym głównie pochodzących z układów elektronicznych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. R. Traugutta 42 A
Kod: 05-825
Miejscowość: Grodzisk Mazowiecki
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 3909135
Fax: +48 22 3909136
Internet: www.elemental-holding.pl
Email: inwestor@elemental.biz

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Elemental Holding SA
Prezes: Jarski Paweł
Sektor: recykling
EKD: działalność holdingów finansowych
Liczba akcji: 170 466 065
Zatrudnienie:
  • 9 (2019r.) - spółka
  • 776 (2019r.) - grupa
Audytor: Grant Thornton Polska sp. z o.o. sp.k.
NIP: 5291756419
KRS: 0000375737
EKD: 64,20
Ticker GPW: EMT
ISIN: PLELMTL00017

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 412 527 877,3 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 170 466 065 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 170 466 065
Liczba głosów na WZA: 170 466 065 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Kapitał akcyjny: 170 466 065,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 170 466 065
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 0,00%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Rogucka Joanna przez JRR Invest sp. z o.o., w porozumieniu z EFF BV, Tesla Recycling sp. z o.o. sp.k., Terra Recycling sp. z o.o., Delpia Investments sp. z o.o. i Maciejem Rogalińskim 170 466 065 (100,00%) 170 466 065 (100,00%) 2020-12-23 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wycofanie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


2021-02-25
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2010-12-14 100 000
100 000,00
1,00 1,00 100 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-11-20
2011-01-13
2013-12-18
zmiana firmy z Synergis Metalrecycling sp. z o.o. na Elemental Holding SA 2010-12-14

KDPW:
KRS:
GPW:

2011-01-13
seria B - subskrypcja prywatna aport: 100% akcji Tesla Recycling SA 2011-04-11 40 000 000
40 000 000,00
1,00 1,00 40 100 000
40 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-11-20

2013-12-18
seria C - subskrypcja prywatna aport: 81,48% akcji Syntom SA 2011-11-07 23 270 833
31 881 041,21
1,00 1,37 63 370 833
63 370 833,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-11-20
2011-12-05
2013-12-18
seria D - subskrypcja prywatna 2011-11-07 25 126 984
47 489 999,76
1,00 1,89 88 497 817
88 497 817,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-11-20
2011-12-05
2013-12-18
seria E - subskrypcja prywatna 2011-11-07 1 000 000
1 000 000,00
1,00 1,00 89 497 817
89 497 817,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-11-20
2012-03-13
2013-12-18
seria F - subskrypcja prywatna 2012-02-16 6 883 329
10 806 826,53
1,00 1,57 96 381 146
96 381 146,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-11-20
2012-05-22
2013-12-18
seria G - subskrypcja prywatna 3 inwestorów 2012-07-25 3 287 000
5 160 590,00
1,00 1,57 99 668 146
99 668 146,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-11-20
2012-08-29
2013-12-18
seria H - subskrypcja prywatna 2012-09-10 1 837 581
2 885 002,17
1,00 1,57 101 505 727
101 505 727,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-11-20
2012-10-12
2013-12-18
seria I - subskrypcja prywatna 2012-11-19 1 658 000
3 150 200,00
1,00 1,90 103 163 727
103 163 727,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-11-20
2012-11-29
2013-12-18
seria J - subskrypcja prywatna 2012-12-17 512 040
972 876,00
1,00 1,90 103 675 767
103 675 767,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-11-20
2013-01-16
2013-12-18
seria K - subskrypcja prywatna 2013-01-21 1 626 500
3 090 350,00
1,00 1,90 105 302 267
105 302 267,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-11-20
2013-03-11
2013-12-18
seria L - subskrypcja prywatna 2013-03-12 11 688 800
25 715 360,00
1,00 2,20 116 991 067
116 991 067,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-11-20
2013-04-15
2013-12-18
seria N - EVF I Investments S.a r.l. za warranty subskrypcyjne imienne serii A 2013-04-26 13 333 334
28 000 001,40
1,00 2,10 130 324 401
130 324 401,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-11-20
2013-05-29
2013-12-18
seria M - subskrypcja publiczna 2013-11-20 24 500 000
61 250 000,00
1,00 2,50 154 824 401
154 824 401,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-11-20
2013-12-11
2014-02-03
seria O - subskrypcja prywatna 2014-10-15 3 641 664
12 927 907,20
1,00 3,55 158 466 065
158 466 065,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-02-24
2015-05-20
seria P - subskrypcja prywatna 22 inwestorów 2015-09-09 12 000 000
54 000 000,00
1,00 4,50 170 466 065
170 466 065,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-10-07
2015-10-27
seria R - prawo poboru 1:1 2019-12-16 34 093 213
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Jarski Paweł Prezes Zarządu 2010-12-14 -
Zygmunt Michał Wiceprezes Zarządu 2017-04-25 -
Kostro Anna Członek Zarządu 2016-11-28 -
Spyra Krzysztof Członek Zarządu 2018-04-26 EMTASIA - Prezes Zarządu

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Malinowski Tomasz Przewodniczący RN 2019-12-31 4MOBILIT - Członek RN
Szymański Krzysztof Członek RN 2015-09-09 RUCH - Członek Zarządu
Piosik Marek Członek RN 2016-10-10 POINTPAC - Prezes Zarządu
EMTASIA - Wiceprzewodniczący RN
Jusiel Edyta Członek RN 2019-01-23 -
Kuch Karol Członek RN 2019-01-23 -