pb.pl
1,2140 zł
0,17% 0,0020 zł
Elemental Holding SA (EMT)

Wyniki finansowe - ELEMENTAL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 540 166 500 339 534 679 539 722
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 13 052 13 089 16 041 15 327
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 9 867 11 456 11 938 13 077
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 062 6 137 6 057 4 644
Amortyzacja (tys. zł) 2 976 4 092 4 351 4 502
EBITDA (tys. zł) 16 028 17 181 20 392 19 829
Aktywa (tys. zł) 808 070 852 813 876 015 909 458
Kapitał własny (tys. zł)* 486 266 492 360 497 369 485 868
Liczba akcji (tys. szt.) 170 466,065 170 466,065 170 466,065 170 466,065
Zysk na akcję (zł) 0,018 0,036 0,036 0,027
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,853 2,888 2,918 2,850
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej