pb.pl
1,8800 zł
-1,05% -0,0200 zł
WIKANA SA (WIK)

Informacje o spółce - WIKANA

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa operuje na rynku mieszkaniowym województw lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Obszar działalności obejmuje całość procesu deweloperskiego - od pozyskania gruntów, poprzez projektowanie we współpracy z renomowanymi biurami architektonicznymi, po uzyskanie prawomocnych zezwoleń na budowę, nadzór nad wykonawstwem budowlanym, aż do przekazania gotowych lokali klientom i zarządzanie nieruchomościami.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Cisowa 11
Kod: 20-703
Miejscowość: Lublin
Kraj: Polska
Telefon: +48 81 4446480
Fax: +48 81 4446482
Internet: www.wikana.pl
Email: info@wikana.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Wikana SA
Prezes: Kwaśniewski Piotr
Sektor: sprzedaż nieruchomości
EKD: działaność związana z obsługą rynku nieruchomości
Liczba akcji: 20 014 797
Zatrudnienie:
  • 9 (2018r.) - spółka
  • 39 (2018r.) - grupa
Audytor: BDO sp. z o.o. sp.k.
NIP: 6910019382
KRS: 0000144421
EKD: 68,00
Ticker GPW: WIK
ISIN: PLELPO000016

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 37 627 818,36 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 20 014 797 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 16 217 122
Liczba głosów na WZA: 20 014 797 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 80,97%
Kapitał akcyjny: 40 029 594,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 16 217 122
Cena nominalna akcji: 2,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,83%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 19,03%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
AgioFunds TFI SA poprzez Value FIZ z wydzielonym Subfunduszem 1 13 009 766 (65,00%) 13 009 766 (65,78%) 2020-01-13 TRI, TSG, BDZ, MBR, VIN, CNG, IPE, SNW, K2I,
Palametra Holdings Ltd. 1 612 000 (8,00%) 1 612 000 (8,00%) 2016-04-18 -
Ryżkowski, Mariusz Franciszek bezpośrednio, wraz z Pawłem Szczepaniakiem i Robertem Tomczewskim, ZWZ 1 358 350 (6,79%) 1 358 350 (6,87%) 2020-06-25 -
Wikana SA 237 006 (1,18%) 237 006 (1,18%) 2019-10-03 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
zmiana firmy z Elpo SA na Masters SA

KDPW:
KRS:
GPW:

1999-12-01
seria A - akcje założycielskie 1994-01-13 77 000
385 000,00
5,00 5,00 77 000
385 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-10-18
1994-04-25
seria A II 1995-04-28 24 000
120 000,00
5,00 5,00 101 000
505 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-10-18
1995-06-07
seria A III 1996-04-30 15 730
78 650,00
5,00 5,00 116 730
583 650,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-10-18
1996-06-28
seria B 1996-04-30 40 000
200 000,00
5,00 5,00 156 730
783 650,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-10-18
1996-06-28
1997-02-20
seria C - subskrypcja publiczna 1996-08-02 600 000
13 200 000,00
5,00 22,00 756 730
3 783 650,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-10-18
1996-12-31
1997-02-20
split 1:5 1997-03-21
1,00 3 783 650
3 783 650,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-04-08
1997-04-29
umorzenie akcji 2000-05-31 -344 385
1,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie wartości nominalnej akcji pokrycie straty za 2004 r. 2005-06-28 0
0,00
0,60 0,00 3 783 650
2 270 190,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-08-11
seria D - prawo poboru 1:2 2006-06-30 227 019 000
15 891 330,00
0,02 0,07 340 528 500
6 810 570,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-01-10
2007-01-24
split 1:30 2006-06-30 0
0,00
0,02 0,00 113 509 500
2 270 190,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-08-04
2006-08-25
seria E - prawo poboru 2:1 2007-05-11 170 264 250
25 539 637,50
0,02 0,15 510 792 750
10 215 855,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-02-06
2008-02-19
seria F - połączenie z Wikana SA 2009-01-12 1 169 765 943
0,00
0,02 0,00 1 680 558 693
33 611 173,86
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-01-30
2011-08-03
zmiana firmy z Masters SA na Wikana SA 2009-01-12 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 10:1 połączenie akcji serii A-F w serię G 2011-03-03 0
0,00
0,20 0,00 168 055 869
33 611 173,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-09-28
obniżenie kapitału umorzenie akcji własnych 2011-03-03 -3
0,00
0,02 0,00 1 680 558 690
33 611 173,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-05-09
obniżenie kapitału umorzenie akcji własnych 2012-02-29 -390 273
0,00
0,20 0,00 167 665 596
33 533 119,20
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-06-11
2012-04-04
seria H - subskrypcja prywatna 2014-08-29 32 482 381
12 343 304,78
0,20 0,38 200 147 977
40 029 595,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-09-18
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2014-11-05 -7
0,00
0,20 0,00 200 147 970
40 029 594,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-11-24
scalenie akcji 10:1 2014-11-05 0
0,00
2,00 0,00 20 014 797
40 029 594,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-11-24
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2020-06-25 -259 733
0,00
2,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2014-12-19 Split 10:1
2011-10-28 Split 10:1
2007-06-15 Prawo poboru 2:1
2006-08-31 Prawo poboru 1:2
2006-08-24 Split 1:30
1999-11-02 Asymilacja akcji
1997-04-29 Split 1:5

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Kwaśniewski Piotr Prezes Zarządu 2019-04-02 TRITON - Członek RN
SYGNITY - Członek RN
Chołota Paweł Członek Zarządu 2017-05-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Misiak Krzysztof Przewodniczący RN 2009-01-12 SANWIL - Przewodniczący RN
Nazarewicz Waldemar Wiceprzewodniczący RN 2003-02-11 -
Buchajski Adam Członek RN 2009-01-12 -
Marczuk Marcin Członek RN 2016-09-28 HUBSTYLE - Wiceprzewodniczący RN
TRANSPOL - Członek RN
PROJPRZM - Członek RN
BETACOM - Członek RN
Wojtczyk Patrycja Członek RN 2017-10-19 -
Kułach Anna Członek RN 2018-06-21 RADPOL - Prezes Zarządu