pb.pl
4,7400 zł
-4,82% -0,2400 zł
WIKANA SA (WIK)

Wyniki finansowe - WIKANA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 7 770 19 776 15 059 64 028
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 586 2 467 2 603 20 812
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -2 468 1 438 1 509 19 787
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -2 962 1 411 1 132 15 222
Amortyzacja (tys. zł) 191 456 328 298
EBITDA (tys. zł) -1 395 2 923 2 931 21 110
Aktywa (tys. zł) 230 303 230 006 252 115 206 562
Kapitał własny (tys. zł)* 45 216 46 627 47 759 62 981
Liczba akcji (tys. szt.) 20 014,797 19 765,064 19 765,064 19 765,064
Zysk na akcję (zł) -0,148 0,071 0,057 0,770
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,259 2,359 2,416 3,186
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej