pb.pl
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Informacje o spółce - ELZAB

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Firma zajmuje się produkcją i sprzedażą kas i drukarek fiskalnych oraz produkcją i sprzedażą akcesoriów do systemów sprzedaży: wag, szuflad kasowych, czytników kodów kreskowych, drukarek etykiet i innych. Integruje także systemy rejestracji sprzedaży, prowadzi serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz szkolenia.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Kruczkowskiego 39
Kod: 41-813
Miejscowość: Zabrze
Kraj: Polska
Telefon: +48 32 2722021
Fax: +48 32 2722583
Internet: www.elzab.com.pl
Email: ir@elzab.com.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab SA
Prezes: Urbanowicz Krzysztof
Sektor: sprzęt informatyczny
EKD: produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
Liczba akcji: 16 137 050
Zatrudnienie:
  • 339 (2018r.) - spółka
  • 367 (2018r.) - grupa
Audytor: Misters Audytor Adviser sp. z o.o.
NIP: 6480000255
KRS: 0000095317
EKD: 26,20
Ticker GPW: ELZ
ISIN: PLELZAB00010

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 83 912 660 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 16 137 050 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 13 608 403
Liczba głosów na WZA: 16 282 930 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 84,32%
Kapitał akcyjny: 22 142 962,40 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 13 682 203
Cena nominalna akcji: 1,37 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 86,31%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 15,68%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Comp SA 12 246 639 (75,89%) 12 320 439 (77,60%) 2018-03-31 NVS, CMP,
Rockbridge TFI SA portfele; wraz z funduszami Altus TFI SA 813 829 (5,04%) 813 829 (5,13%) 2020-07-28 CMP, IZS, 1AT, TOA, LSI, VIN, TOW, BLO, OPN, LRQ, ATG, PTW, GOP, CHP, RLP, TIM,
Elzab SA 405 662 (2,51%) 405 662 (2,68%) 2017-12-21 -
Altus TFI SA porfele 142 273 (0,88%) 142 273 (0,90%) 2018-12-04 KVT, ZUK, ALI,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie PP w SA 1992-11-16 810 000
15,00 810 000
12 150 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-12-18
1992-01-02
1998-05-13
obniżenie kapitału 1993-12-21
13,60 810 000
11 016 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1994-11-17
seria B - prawo poboru, wybrani inwestorzy 1997-07-31 150 000
2 040 000,00
13,60 13,60 960 000
13 056 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-12-18
1997-09-17
2007-09-14
seria C - subskrypcja publiczna 1997-09-11 306 000
22 032 000,00
13,60 72,00 1 266 000
17 217 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-12-18
1998-03-11
1998-05-13
umorzenie akcji 2000-06-08 -14 454
13,60 1 251 546
17 217 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-08-17
seria D - subskrypcja publiczna 2004-05-07 362 159
5 541 032,70
13,60 15,30 1 613 705
22 142 962,40
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-05-14
2004-09-22
2004-11-02
split 1:10 2008-01-07 0
0,00
1,36 0,00 16 137 050
22 142 962,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-03-31
2008-04-30
seria E udziałowcy Exorigo Sp. z o.o. oraz UPOS System Sp. z o.o. 2009-02-19 49 862 190
149 586 570,00
1,36 3,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Medesa sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2009-04-29 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-07-31

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2016-09-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,52 zł
2016-09-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,52 zł
2015-07-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,89 zł
2015-07-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,89 zł
2008-04-29 Split 1:10
2007-08-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,45 zł
2007-07-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,45 zł
2006-06-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,45 zł
2006-06-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,45 zł
2005-07-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,65 zł
2005-07-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,65 zł
2003-07-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,69 zł
2003-07-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,69 zł
2003-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,69 zł
2003-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,69 zł
1999-07-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
1999-06-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Urbanowicz Krzysztof Prezes Zarządu 2015-04-10 NOVITUS - Członek Zarządu
UBOAT - Członek RN
PAMAPOL - Członek RN
MEDICALG - Członek RN
Popławski Jerzy Wiceprezes Zarządu 2012-03-01 BOMI - Członek RN
Biernat Jerzy Członek Zarządu 2008-10-28 RELPOL - Członek RN
BOWIM - Członek RN
Stanasiuk Zbigniew Członek Zarządu 2011-04-13 NOVITUS - Wiceprezes Zarządu

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Należyty Grzegorz Przewodniczący RN 2017-08-09 COMP_W - Wiceprzewodniczący RN
Wilk Jarosław Wiceprzewodniczący RN 2017-08-09 COMP_W - Wiceprezes Zarządu
Wawer Andrzej Sekretarz RN 2010-12-20 COMP_W - Wiceprezes Zarządu
NOVITUS - Członek Zarządu
Tevnell Waldemar Członek RN 2013-12-27 NOVITUS - Członek RN
Kotkowski Jerzy Członek RN 2017-06-30 NFI_ZACH - Prezes Zarządu
NEUCA - Członek RN
KORBUDOM - Członek RN
Wojnicz Kajetan Członek RN 2017-06-30 BERLING - Członek RN
COMP_W - Członek RN
GAMFACTO - Członek RN
Morawski Krzysztof Członek RN 2018-10-11 COMP_W - Wiceprezes Zarządu