pb.pl
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ELZAB

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 27 206 28 823 47 284 34 468
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 244 1 383 7 730 2 308
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 741 90 2 175 2 421
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 614 352 783 1 925
Amortyzacja (tys. zł) 1 516 1 586 1 775 1 729
EBITDA (tys. zł) 3 760 2 969 9 505 4 037
Aktywa (tys. zł) 204 054 208 938 195 622 194 151
Kapitał własny (tys. zł)* 83 211 83 439 84 345 85 936
Liczba akcji (tys. szt.) 16 137,045 16 137,045 16 137,045 16 137,045
Zysk na akcję (zł) 0,162 0,022 0,049 0,119
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,157 5,171 5,227 5,325
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej