pb.pl
7,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
EMC Instytut Medyczny SA (EMC)

Wyniki finansowe - EMCINSMED

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 91 768 95 999 133 199 105 728
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -756 1 085 -121 39
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -2 057 -493 -2 008 -3 831
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -2 417 -1 119 -1 941 -5 081
Amortyzacja (tys. zł) 4 967 4 955 6 783 5 144
EBITDA (tys. zł) 4 211 6 040 6 662 5 183
Aktywa (tys. zł) 316 192 314 894 368 570 362 880
Kapitał własny (tys. zł)* 100 004 97 736 109 311 104 230
Liczba akcji (tys. szt.) 13 285,346 13 285,346 22 188,646 22 188,646
Zysk na akcję (zł) -0,182 -0,084 -0,087 -0,229
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,527 7,357 4,926 4,697
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej