pb.pl
13,8000 zł
0,73% 0,1000 zł
EMC Instytut Medyczny SA (EMC)

Informacje o spółce - EMCINSMED

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Jest największym w Polsce prywatnym właścicielem szpitali i przychodni. Opiera swoją działalność na budowie własnych jednostek oraz przejmowaniu i przekształcaniu mało wydajnych i źle zarządzanych szpitali publicznych, w nowocześnie działające ośrodki medyczne. Przejmowane jednostki poddawane są modernizacji, restrukturyzacji i często rozbudowie. Spółkę wyróżnia to, że większość usług realizuje bezpłatnie w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Pilczycka 144-148
Kod: 54-144
Miejscowość: Wrocław
Kraj: Polska
Telefon: +48 71 7472700
Fax: +48 71 7585750
Internet: www.emc-sa.pl
Email: biuro@emc-sa.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: EMC Instytut Medyczny SA
Prezes: Piasecki Karol
Sektor: szpitale i przychodnie
EKD: działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego
Liczba akcji: 22 188 646
Zatrudnienie:
  • 865 (2019r.) - spółka
  • 2 185 (2019r.) - grupa
Audytor: Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k.
NIP: 8942814132
KRS: 0000222636
EKD: 85,10
Ticker GPW: EMC
ISIN: PLEMCIM00017

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 306 203 314,8 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 22 188 646 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 22 045 210
Liczba głosów na WZA: 23 688 684 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 98,95%
Kapitał akcyjny: 88 754 584,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 23 545 248
Cena nominalna akcji: 4,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 98,88%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 1,05%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
CareUp BV kontrolowany przez SKNAP Holding Limited 18 284 448 (82,00%) 19 784 486 (83,00%) 2021-01-29 -
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne 3 760 762 (16,95%) 3 760 762 (15,88%) 2015-09-15 ARM, VOX, ATT, ATA, KDM, IZB, STX,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - połączenie EuroMediCare Instytut Medyczny sp. z o.o. i EuroMediCare Serwis sp. z o.o. 2004-11-15 4 000 100
4,00 4 000 100
16 000 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-06-21
2004-11-26
zmiana oznaczenia części akcji: seria B 2.500.062 akcje serii A 2005-03-29
4,00 4 000 100
16 000 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-06-21
2005-04-01
2005-08-17
seria C - subskrypcja publiczna 2005-04-17 1 500 000
11 400 000,00
4,00 7,60 5 500 100
22 000 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-06-21
2005-07-28
2005-08-17
seria D - subskrypcja prywatna 2007-01-09 400 000
4,00 5 900 100
23 600 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-03-29
2007-05-18
seria E - prawo poboru 8:1 2007-10-03 737 512
9 587 656,00
4,00 13,00 6 637 612
26 550 448,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-05-21
2009-10-16
2009-10-30
seria F - subskrypcja prywatna Netskill Ltd., Cypr 2010-05-12 500 000
10 500 000,00
4,00 21,00 7 137 612
28 550 448,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-09-09
2010-08-02
2010-10-01
seria G - prawo poboru 6:1 2011-03-30 1 189 602
9 350 271,72
4,00 7,86 8 327 214
33 308 856,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-07-25
2012-08-23
seria H - CareUp BV, PZU FIZ Aktywów Niepublicznych BIS 2 2013-12-19 3 692 310
72 000 045,00
4,00 19,50 12 019 524
48 078 096,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-03-14
połączenie z Zespół Przychodni Formica sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2014-05-14

KDPW:
KRS:
GPW:

2014-07-16
seria I - subskrypcja prywatna 2015-03-31 1 265 822
19 999 987,60
4,00 15,80 13 285 346
53 141 384,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-07-09
połączenie z Centrum Medyczne Medyk sp. z o.o. i Q-Med sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2017-07-07

KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Zawidawie bez podwyższania kapitału 2017-11-27

KDPW:
KRS:
GPW:


seria J - emisja połączeniowa: akcjonariusze Penta Hospitals Poland sp. z o.o. parytet wymiany: za 1 akcję Penta Hospitals Poland sp. z o.o. 161 akcji połączeniowych 2019-12-16 8 903 300
4,00 22 188 646
88 754 584,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-12-23
seria K - subskrypcja prywatna 2020-08-31 19 258 000
77 032 000,00
4,00 4,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2011-05-04 Prawo poboru 6:1
2007-12-05 Prawo poboru 8:1

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Piasecki Karol Prezes Zarządu 2019-06-14 -
Chowaniec Dariusz Wiceprezes Zarządu 2019-09-04 -
Fakadej Marcin Wiceprezes Zarządu 2019-09-04 -
John Michał Wiceprezes Zarządu 2020-02-18 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Jirku Vaclav Przewodniczący RN 2014-12-03 -
Hulbój Michał Członek RN 2017-12-13 TRAKCJA - Wiceprzewodniczący RN
ORZELBIA - Członek RN
AC - Członek RN
LIBET - Członek RN
Soukup David Członek RN 2018-01-01 -
Hrežo Martin Członek RN 2019-06-12 -
Wajde Karol Członek RN 2021-01-04 -