1,9600 zł
7,69% 0,1400 zł
ENERGOAPARATURA SA (ENP)

Informacje o spółce - ENAP

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka świadczy usługi w zakresie prac elektrycznych, elektroenergetycznych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Brała udział w budowie i modernizacji niemal wszystkich dużych obiektów energetycznych i przemysłowych w kraju.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. gen. Kazimierza Pułaskiego 7
Kod: 40-273
Miejscowość: Katowice
Kraj: Polska
Telefon: +48 0327285492
Fax: +48 0327285411
Internet: www.enap.com.pl
Email: poczta@enap.com.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Energoaparatura SA
Prezes: Michalik Tomasz
Sektor:
EKD: wykonywanie instalacji elektrycznych
Liczba akcji: 19 676 722
Zatrudnienie:
  • 97 (2021r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: Grupa Gumułka-Audyt sp. z o.o. sp.k.
NIP: 6340128707
KRS: 0000078279
EKD: 43,21
Ticker GPW: ENP
ISIN: PLENAP000010

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 38 566 375,12 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 19 676 722 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 14 286 856
Liczba głosów na WZA: 19 676 722 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 72,59%
Kapitał akcyjny: 3 935 344,40 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 14 286 856
Cena nominalna akcji: 0,20 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 72,59%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 27,41%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Beza Adam ZWZ 6 049 356 (30,74%) 6 049 356 (30,74%) 2022-06-30 -
Rejniak Leszek ZWZ 6 003 000 (30,50%) 6 003 000 (30,50%) 2022-02-22 -
Zatryb Jacek ZWZ 2 234 500 (11,35%) 2 234 500 (11,35%) 2021-06-30 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
renominacja
1,40 2 200 000
3 080 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1998-06-29
realizacja oferty menedżerskiej seria C 1 000 000
0,20 20 200 916
4 040 183,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-03-28
2008-05-13
seria A - przekształcenie PP w SA 1992-01-09 181 540
10,00 181 540
1 815 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-10-03
1992-02-01
1997-08-20
split 1:10 1996-06-17
1,00 1 815 400
1 815 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1996-06-25
seria B - subskrypcja publiczna emisja nie została zarejestrowana 1996-06-17 340 000
4 420 000,00
1,00 13,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-10-03

seria B - PBR SA, PAEF, PPEF I, PPEF II 1997-06-23 384 600
4 999 800,00
1,00 13,00 2 200 000
2 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-08-07
1997-11-07
1998-01-28
split 1:7 2005-01-20
0,20 15 400 000
3 080 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-06-06
2005-07-07
seria C - oferta menedżerska 2005-01-20 1 000 000
200 000,00
0,20 0,20
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - wierzyciele 2007-02-28 3 800 916
0,02 19 200 916
3 840 183,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-10-04
2008-05-13
seria E - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii I, zmieniona uchwałą WZA z 21.07.2010 2007-06-21 3 000 000
5 100 000,00
0,20 1,70
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii II 2010-07-21 2 000 000
3 400 000,00
0,20 1,70
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2015-06-11 -231 482
0,20 19 969 434
3 993 886,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-07-20
renumeracja akcji: seria B, C, D, E, F 2015-06-11
0,20 0,20
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2018-06-06 -292 712
0,20 19 676 722
3 935 344,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-09-11

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-08-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2022-07-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2021-11-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2021-08-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2019-12-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2019-09-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2015-11-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2015-08-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2014-11-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2014-07-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2013-11-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2013-07-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2007-07-27 Prawo poboru 1:2
2005-07-14 Split 1:7

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Michalik Tomasz Prezes Zarządu 2008-02-15 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Zatryb Jacek Przewodniczący RN 2006-06-29 -
Rejniak Leszek Wiceprzewodniczący RN 2020-07-16 -
Gęgotek-Rapak Małgorzata Sekretarz RN 2020-07-16 -
Beza Adam Członek RN 2020-06-30 -
Saratowicz Mariusz Członek RN 2020-06-30 -
Rejniak Natalia Członek RN 2022-06-30 -