1,9600 zł
7,69% 0,1400 zł
ENERGOAPARATURA SA (ENP)

Wyniki finansowe - ENAP

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 18 126 14 338 7 259 9 413
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 2 098 1 184 -218 344
Zysk (strata) brutto (tys.) 2 030 1 102 -290 290
Zysk (strata) netto (tys.)* 1 774 888 -190 182
Amortyzacja (tys.) 301 279 269 265
EBITDA (tys.) 2 399 1 463 51 609
Aktywa (tys.) 30 698 31 791 29 137 28 070
Kapitał własny (tys.)* 19 041 19 930 19 740 18 544
Liczba akcji (tys. szt.) 19 676,722 19 676,722 19 676,722 19 676,722
Zysk na akcję (zł) 0,090 0,045 -0,010 0,009
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,968 1,013 1,003 0,942
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej