6,8000 zł
-1,16% -0,0800 zł
Energa S.A. (ENG)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Informacje o spółce - ENERGA

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Podstawowa działalność grupy obejmuje wytwarzanie, dystrybucję oraz obrót energią elektryczną i cieplną. Całkowita moc elektryczna zainstalowana w elektrowniach Grupy wynosi ok. 1,4 GW. Energa ma największy udział OZE w produkcji energii wśród wszystkich polskich grup energetycznych (powyżej 40%). Moce wytwórcze to m.in. elektrownia systemowa w Ostrołęce, 2 elektrociepłownie, 47 elektrownie wodnych, elektrownie szczytowo - pompowej w Żydowie oraz 5 farm wiatrowych i 2 farmy fotowoltaiczne. Sieć dystrybucyjna Grupy obejmuje swoim zasięgiem obszar ok. 1/4 kraju.

Dane teleadresowe

Ulica: al. Grunwaldzka 472
Kod: 80-309
Miejscowość: Gdańsk
Kraj: Polska
Telefon: +48 58 7788300
Fax: +48 58 7788399
Internet: www.grupaenerga.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
POLIMEXMS 156 000 097 64,90%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Energa SA
Prezes: Paryła, Zofia Maria
Sektor: energetyka
EKD: działalność holdingów finansowych
Liczba akcji: 414 067 114
Zatrudnienie:
  • 182 (2020r.) - spółka
  • 9 856 (2020r.) - grupa
Audytor: KPMG Audyt sp. z o.o. sp.k.
NIP: 9570957722
KRS: 0000271591
EKD: 64,20
Ticker GPW: ENG
ISIN: PLENERG00022

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 2 815 656 375,2 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 414 067 114 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 376 488 640
Liczba głosów na WZA: 558 995 114 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 90,92%
Kapitał akcyjny: 4 521 612 884,88 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 521 416 640
Cena nominalna akcji: 10,92 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 93,27%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 9,08%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
PKN Orlen SA 376 488 640 (90,92%) 521 416 640 (93,27%) 2020-11-30 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 2006-06-06 500 000
1,00 500 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-11-15
2007-01-08
seria B - subskrypcja prywatna 2007-05-17 4 845 611 331
4 845 611 331,00
1,00 1,00 4 846 111 331
4 846 111 331,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-11-15
2007-06-20
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii A 2007-06-25 -245 000
1,00 4 845 866 331
4 845 866 331,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-10-24
seria C - subskrypcja prywatna 2008-05-21 122 939 235
122 939 235,00
1,00 1,00 4 968 805 566
4 968 805 566,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-11-15
2009-03-20
scalenie akcji 12:1 2010-09-03
12,00 414 067 114
4 968 805 368,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-09-09
renumeracja akcji: seria AA i BB 2013-09-03
12,00 12,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-09-09
renominacja akcji 2013-09-03
10,92 414 067 114
4 521 612 884,88
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-09-09

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2017-10-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,19 zł
2017-09-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,19 zł
2016-07-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,49 zł
2016-07-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,49 zł
2015-05-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,44 zł
2015-05-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,44 zł
2014-06-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2014-05-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Paryła, Zofia Maria Prezes Zarządu 2022-09-01 -
Sikorska Adrianna Wiceprezes Zarządu 2019-12-17 -
Szurski Janusz Wiceprezes Zarządu 2021-11-15 -
Perlik Michał Wiceprezes Zarządu 2022-03-30 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Ziemecka-Księżak Paula Przewodniczący RN 2020-06-29 -
Terlikowska-Kulesza Agnieszka Członek RN 2016-09-08 -
Piotrowska, Agata Justyna Członek RN 2021-06-01 -
Hajdas Barbara Członek RN 2022-05-20 -
Kosztyła Paweł Członek RN 2022-12-22 -