7,8300 zł
-0,51% -0,0400 zł
Energa S.A. (ENG)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ENERGA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 856 000 3 030 000 3 378 000 3 460 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -244 000 236 000 365 000 484 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -855 000 133 000 314 000 472 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -827 000 86 000 235 000 382 000
Amortyzacja (tys. zł) 258 000 263 000 259 000 264 000
EBITDA (tys. zł) 14 000 499 000 624 000 748 000
Aktywa (tys. zł) 19 275 000 19 596 000 19 668 000 20 112 000
Kapitał własny (tys. zł)* 8 442 000 8 540 000 8 779 000 9 155 000
Liczba akcji (tys. szt.) 414 067,114 414 067,114 414 067,114 414 067,114
Zysk na akcję (zł) -1,997 0,208 0,568 0,923
Wartość księgowa na akcję (zł) 20,388 20,625 21,202 22,110
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej