6,8000 zł
0,00% 0,0000 zł
Energa S.A. (ENG)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ENERGA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 4 030 000 4 938 000 4 579 000 5 507 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 41 000 806 000 577 000 801 000
Zysk (strata) brutto (tys.) 27 000 769 000 514 000 699 000
Zysk (strata) netto (tys.)* -8 000 602 000 437 000 514 000
Amortyzacja (tys.) 274 000 277 000 285 000 279 000
EBITDA (tys.) 315 000 1 083 000 862 000 1 080 000
Aktywa (tys.) 21 238 000 22 457 000 23 075 000 25 673 000
Kapitał własny (tys.)* 10 008 000 10 668 000 11 185 000 11 646 000
Liczba akcji (tys. szt.) 414 067,114 414 067,114 414 067,114 414 067,114
Zysk na akcję (zł) -0,019 1,454 1,055 1,241
Wartość księgowa na akcję (zł) 24,170 25,764 27,013 28,126
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej