18,7000 zł
-0,53% -0,1000 zł
Centrum Medyczne ENEL-MED SA (ENE)

Wyniki finansowe - ENELMED

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 135 574 141 870 155 598 156 395
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -1 124 -6 284 4 504 4 630
Zysk (strata) brutto (tys.) 5 845 -7 585 12 309 -5 189
Zysk (strata) netto (tys.)* 6 413 -6 774 11 281 -4 022
Amortyzacja (tys.) 16 046 17 511 17 746 18 191
EBITDA (tys.) 14 922 11 227 22 250 22 821
Aktywa (tys.) 432 151 470 254 478 630 461 999
Kapitał własny (tys.)* 152 035 145 224 156 545 152 579
Liczba akcji (tys. szt.) 28 280,279 28 280,279 28 280,279 28 280,279
Zysk na akcję (zł) 0,227 -0,240 0,399 -0,142
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,376 5,135 5,535 5,395
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej