pb.pl
18,0000 zł
2,86% 0,5000 zł
Centrum Medyczne ENEL-MED SA (ENE)

Informacje o spółce - ENELMED

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka oferuje pełną obsługę medyczną na terenie całego kraju, w skład grupy wchodzą przychodnie wieloprofilowe, dwa szpitale, oddziały diagnostyki obrazowej oraz specjalistyczne kliniki: medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Usługi medycznych oferowane są klientom indywidualnym, jak i klientom korporacyjnym w ramach abonamentów medycznych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Zygmunta Słomińskiego 19/524
Kod: 00-195
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 4317701
Fax: +48 22 4317703
Internet: www.enel.pl
Email:

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Enel-Med SA
Prezes: Rozwadowski, Jacek Jakub
Sektor: szpitale i przychodnie
EKD: praktyka lekarska specjalistyczna
Liczba akcji: 23 566 900
Zatrudnienie:
  • 1 062 (2019r.) - spółka
  • 1 066 (2019r.) - grupa
Audytor: Mazars Audyt sp. z o.o.
NIP: 5242593360
KRS: 0000275255
EKD: 86,22
Ticker GPW: ENE
ISIN: PLENLMD00017

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 424 204 200 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 23 566 900 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 21 143 612
Liczba głosów na WZA: 23 566 900 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 89,70%
Kapitał akcyjny: 23 566 900,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 21 143 612
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 89,70%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 10,30%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Rozwadowska Anna w porozumieniu z: Adamem Stanisławem Rozwadowskim, Jackiej Jakubem Rozwadowskim i Bartoszem Adamem Rozwadowskim 15 334 641 (65,06%) 15 334 641 (65,06%) 2021-03-31 -
Generali OFE ZWZ 3 712 899 (15,75%) 3 712 899 (15,75%) 2021-06-07 NVS, ARR, ATP, PEP, ENT, OVO, INK, DAD, TOA, OPN, MAB,
PZU OFE Złota Jesień portfel 2 096 072 (8,89%) 2 096 072 (8,89%) 2018-12-31 SPN, WLC_1, IPE, DVL, MSP, NET, NWG, PRM, SNK, OTM, KGN, ZEP, TRK, GTC, MSW, PCE, ABE, APR, OBL, MDG, DCR, MNC, AGO, AML, RMK, VRG, KTY, MIL, KRU, MCR,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 240 000
12 000 000,00
50,00 50,00 240 000
12 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-02-27
2011-07-18
seria B - subskrypcja prywatna 2008-06-23 43 670
50,00 283 670
14 183 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-11-25
2011-07-18
seria C - subskrypcja prywatna 2009-11-19 45 668
50,00 329 338
16 466 900,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-02-11
2011-07-18
split 1:50 2010-10-25
1,00 16 466 900
16 466 900,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-11-25
seria D - subskrypcja publiczna 2010-11-30 7 100 000
1,00 23 566 900
23 566 900,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-06-21
2011-07-18
połączenie z Enel-Med sp. z o.o., Centrum Medyczne Enel-Med Villa Clinic sp. z o.o. i Centrum Medyczne Enel-Med Rehabilitacja sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2018-06-28

KDPW:
KRS:
GPW:

2018-08-07
seria E - subskrypcja prywatna 2021-06-07 4 713 379
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2015-06-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2015-06-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2012-08-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2012-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Rozwadowski, Jacek Jakub Prezes Zarządu 2018-04-26 -
Rozwadowski, Bartosz Adam Członek Zarządu 2015-05-18 -
Janaszek-Seydlitz, Piotr Członek Zarządu 2018-04-26 SUNTECH - Członek RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Rozwadowska Anna Przewodniczący RN 2012-06-14 -
Piszcz Anna Członek RN 2009-11-19 -
Okoński Zbigniew Członek RN 2010-11-30 -
Ciuhak Adam Członek RN 2010-11-30 -
Sałasiński, Andrzej Henryk Członek RN 2016-05-18 -
Kaczmarczyk Krzysztof Członek RN 2021-06-07 MABION - Prezes Zarządu
ELEKTROT - Wiceprzewodniczący RN
TIM - Członek RN
ACTION - Członek RN
ARTERIA - Członek RN
ALTA - Członek RN
CLNPHARM - Członek RN
VIGO - Członek RN
ENTER - Członek RN
CIGAMES - Członek RN
HUUUGE-S - Dyrektor