pb.pl
43,0000 zł
-0,46% -0,2000 zł
Enter Air SA (ENT)

Informacje o spółce - ENTER

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Polska czarterowa linia lotnicza. Obsługuje wszystkie największe rynki czarterowe Europy. Spółka posiada własny ośrodek szkolenia załóg lotniczych, szkolący pilotów z całej Europy.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Komitetu Obrony Robotników 74
Kod: 02-146
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 3551570
Fax: +48 22 3225757
Internet: www.enterair.pl
Email: enterair@enterair.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Enter Air SA
Prezes:
Sektor: transport
EKD: transport lotniczy pasażerski
Liczba akcji: 17 543 750
Zatrudnienie:
  • (r.) - spółka
  • 430 (2018r.) - grupa
Audytor: PKF Consult sp. z o.o. sp.k.
NIP: 5272687350
KRS: 0000441533
EKD: 51,10
Ticker GPW: ENT
ISIN: PLENTER00017

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 754 381 250 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 17 543 750 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 14 361 465
Liczba głosów na WZA: 17 543 750 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,29%
Kapitał akcyjny: 17 543 750,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 14 361 465
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,29%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 18,71%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Kubrak, Marcin Andrzej bezpośrednio i wraz z ENT Investments Ltd. 9 221 115 (52,00%) 9 221 115 (52,00%) 2018-12-19 -
NN OFE portfel 1 874 841 (10,68%) 1 874 841 (10,68%) 2018-12-31 NFT, CDC, BTM, QMK, PEP, CIE, DCR, ATD, CMP, FTE, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, MPH, NWG, 08N, RDL, SNK, TAR, TIM, ZMT, ZEP, APR, SGN, BBD, ATT, TPE, ECH, MDG, HRS, ALR, ACP, PKP, SKA, BKM, FMF, TOR, MON, RWL, RBW, DVL, PBX, SLV, PSW, LTX, SPL, ART, POZ, SWG, DAT, BFT, ACG, RON, ERB, MBR, CCC, PZU, MNC, KGL, WWL, FRO, PKN, OAT, PEO, MBK, CMR, ABE, VRG, QRS, NET, AGO, AML, AMC, EAT, MAB, PKO, TRN, KTY, RVU, MIL, LTS, KRU, BDX, ATG, MCR, VRC,
Investors TFI SA portfele 1 662 128 (9,47%) 1 662 128 (9,47%) 2018-06-30 VGO, APE, ARR, ADV, DAT, LRQ, AAT, CPL, MAB,
Generali OFE wraz z Generali DFE 1 603 381 (9,14%) 1 603 381 (9,14%) 2019-06-05 NVS, ARR, ATP, PEP, OVO, INK, DAD, TOA, OPN, MAB, ENE,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - założycielskie 2012-11-07 100 000
1,00 100 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-11-27
seria B - subskrypcja prywatna 2014-12-22 10 443 750
41 775 000,00
1,00 4,00 10 543 750
10 543 750,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-02-09
seria C - subskrypcja publiczna 2015-02-23 7 000 000
98 000 000,00
1,00 14,00 17 543 750
17 543 750,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2015-06-15
2015-12-31
2016-01-15
seria D - subskrypcja publiczna 2018-04-18 2 300 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-07-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2019-07-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2017-06-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2017-05-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2016-06-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2016-05-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Kubrak, Marcin Andrzej Członek Zarządu 2014-12-17 -
Polaniecki, Grzegorz Wojciech Członek Zarządu 2014-12-17 -
Olechno Mariusz Członek Zarządu 2014-12-17 -
Kobielski, Andrzej Przemysław Członek Zarządu 2014-12-17 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kubrak Ewa Przewodniczący RN 2014-12-17 -
Przedwojewski Piotr Członek RN 2014-12-17 HOLLYWOO - Członek RN
Braulińska-Wójcik Joanna Członek RN 2015-05-13 -
Brukszo, Paweł Tomasz Członek RN 2015-05-13 -
Koźbiał Patrycja Członek RN 2015-06-10 -
Górski Dariusz Członek RN 2019-06-24 PKPCARGO - Członek RN
Kaczmarczyk Krzysztof Członek RN 2019-06-24 MABION - Prezes Zarządu
ELEKTROT - Wiceprzewodniczący RN
TIM - Członek RN
ACTION - Członek RN
ARTERIA - Członek RN
ALTA - Członek RN
CLNPHARM - Członek RN
VIGO - Członek RN
ENELMED - Członek RN
CIGAMES - Członek RN
HUUUGE-S - Dyrektor