37,4500 zł
3,45% 1,2500 zł
Erbud SA (ERB)

Wyniki finansowe - ERBUD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 930 425 763 949 1 026 168 1 005 405
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 49 005 4 725 9 525 8 092
Zysk (strata) brutto (tys.) 35 514 2 462 3 129 6 175
Zysk (strata) netto (tys.)* 13 290 179 -1 559 3 332
Amortyzacja (tys.) 8 743 7 506 8 911 7 474
EBITDA (tys.) 57 748 12 231 18 436 15 566
Aktywa (tys.) 1 833 190 1 998 612 2 086 472 2 114 242
Kapitał własny (tys.)* 552 867 553 778 530 381 536 251
Liczba akcji (tys. szt.) 12 399,359 12 399,359 12 096,502 12 096,502
Zysk na akcję (zł) 1,072 0,014 -0,129 0,275
Wartość księgowa na akcję (zł) 44,588 44,662 43,846 44,331
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej