63,4000 zł
3,59% 2,2000 zł
Erbud SA (ERB)

Informacje o spółce - ERBUD

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa jest jedną z pięciu czołowych polskich grup budowanych. Działalność grupy jest realizowana w generalnym wykonawstwie w segmentach: budownictwo kubaturowe, budownictwo inżynieryjno - drogowe, budownictwo przemysłowe oraz inżynieria i serwis dla energetyki, a także w segmencie deweloperskim. Grupa działa na rynku polskim oraz na rynkach innych krajów Unii Europejskiej.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Franciszka Klimczaka 1
Kod: 02-797
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 5487000
Fax: +48 22 5487002
Internet: www.erbud.pl
Email: info@erbud.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
ONDE 33 400 800 60,70%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Erbud SA
Prezes: Grzeszczak Dariusz
Sektor: budownictwo przemysłowe
EKD: roboty budowlane związane ze wznoszenie bydynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Liczba akcji: 12 399 359
Zatrudnienie:
  • 744 (2017r.) - spółka
  • 2 388 (2019r.) - grupa
Audytor: PricewaterhouseCoopers Polska sp. z o.o. Audyt sp.k.
NIP: 8790172253
KRS: 0000268667
EKD: 4120Z
Ticker GPW: ERB
ISIN: PLERBUD00012

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 786 119 360,6 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 12 399 359 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 10 390 420
Liczba głosów na WZA: 12 399 359 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 83,80%
Kapitał akcyjny: 1 239 935,90 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 10 390 420
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 83,80%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 16,20%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Wolff & Mueller Holding GmbH & Co. KG wraz z Wolff&Müller Baubeteiligungen GmbH&Co. KG 4 152 865 (33,49%) 4 152 865 (33,49%) 2011-01-19 -
Grzeszczak Dariusz wraz z DGI FIZAN 2 910 160 (23,47%) 2 910 160 (23,47%) 2014-12-30 -
NN OFE portfel 1 266 900 (10,22%) 1 266 900 (10,22%) 2018-12-31 NFT, CDC, BTM, QMK, PEP, CIE, ATD, ENT, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, NWG, 08N, SNK, TAR, ZMT, ZEP, APR, BBD, ATT, TPE, ECH, ACP, PKP, SKA, FMF, TOR, MON, RWL, RBW, PBX, LTX, SPL, ART, SWG, DAT, ACG, MNC, WWL, PKN, CMR, ABE, VRG, AGO, EAT, PKO, BDX, ATG, MCR, VRC, PEO, TIM, PWX, PZU, AMC, FTE, MIL, RVU, SLV, POZ, TRN, SGN, CAV, CCC, OPL, OAT, DCR, FRO, KRU, MBR, LTS, MPH, CTX, MDG, DVL, BFT, QRS, KTY, AML, CMP, KGL, ALR,
Aviva OFE Aviva Santander portfel 1 183 146 (9,54%) 1 183 146 (9,54%) 2018-12-31 ABG, NFT, PEP, ALR, ASE, BDX, ECH, ELT, SKA, FTE, KGH, MWT, NWG, OVO, NVA, RMK, SNK, SON, TAR, KGN, ADV, UNI, PKP, LVC, ACP, PEO, HRS, CIE, CAR, CCC, GTC, WWL, PKN, AMB, ABS, DOM, ABE, PKO, AMC, FMF, MIL, APT, RVU, DCR, PHN, KRU, FRO, ARH, ENE, WPL, DVL, KTY, AML, ING, BFT,
PKO BP Bankowy OFE ZWZ 877 349 (7,08%) 877 349 (7,08%) 2020-06-30 LEN, LBT, NVA, SEK, TSG, ZUE, QMK, UNI, ATD, RWL, SWG, ABE, PUE, ODL, DCR, BRG, OTM, FRO, DVL,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
podwyższenie kapitału seria G 33 787
371 657,00
0,10 11,00 12 677 956
1 267 795,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-09-11
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2006-11-15 10 000 000
1 000 000,00
0,10 0,10 10 000 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-03-30
2006-11-29
2007-06-19
umorzenie akcji 2006-12-07 -8 000 000
0,10 2 000 000
200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
0000-00-00
2007-02-15
seria B - subskrypcja prywatna 2006-12-07 8 000 000
800 000,00
0,10 0,10 10 000 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-03-30
2007-02-15
2007-06-19
seria C - oferta menedżerska 2006-12-07 71 025
781 275,00
0,10 11,00 10 071 025
1 007 102,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-02-15
seria D - publiczna subskrypcja 2006-12-07 2 500 000
125 000 000,00
0,10 50,00 12 571 025
1 257 102,50
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-03-30
2007-05-30
2007-06-19
seria E - oferta menedżerska 2010-05-17 31 686
348 546,00
0,10 11,00 12 602 711
1 260 271,10
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-07-09
2010-09-27
2010-12-22
seria F - oferta menedżerska 2011-05-24 41 458
456 038,00
0,10 11,00 12 644 169
1 264 416,90
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-08-10
2011-09-26
2011-12-06
seria G - subskrypcja prywatna 2012-04-23 50 000
550 000,00
0,10 11,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - oferta menedżerska 2013-04-15 36 590
402 490,00
0,10 11,00 12 714 546
1 271 454,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-10-30
2013-12-06
seria I - oferta menedżerska 2014-09-01 47 379
0,10 12 761 925
1 276 192,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-11-27
seria J - subskrypcja prywatna 2015-06-03 49 934
549 274,00
0,10 11,00 12 811 859
1 281 185,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-10-09
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2020-09-04 -412 500
0,10 12 399 359
1 239 935,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-12-01
zmiana oznaczenia akcji wszystkie akcje - seria A 2020-09-04

KDPW:
KRS:
GPW:

2020-12-01

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-06-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2018-06-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2017-01-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,17 zł
2017-01-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,17 zł
2016-06-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,20 zł
2016-05-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,20 zł
2015-07-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2015-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2014-08-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2014-07-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2010-09-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2010-07-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,47 zł
2010-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,47 zł
2010-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Grzeszczak Dariusz Prezes Zarządu 2020-01-01 -
Głowacka Agnieszka Wiceprezes Zarządu 2020-01-01 ONDE - Członek RN
Leczkowski Jacek Wiceprezes Zarządu 2020-01-02 ONDE - Przewodniczący RN
Górski Radosław Członek Zarządu 2020-10-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Bosch Roland Przewodniczący RN 2021-11-26 -
Główka Gabriel Wiceprzewodniczący RN 2016-04-28 -
Dürr Albert Członek RN 2006-11-15 -
Otto Michał Członek RN 2012-05-31 ONDE - Członek RN
Reiter Janusz Członek RN 2016-04-28 -
Wosik Michał Członek RN 2021-05-11 -
Jarosz Beata Członek RN 2021-11-26 -