41,2000 zł
-3,06% -1,3000 zł
Erbud SA (ERB)

Informacje o spółce - ERBUD

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa jest jedną z pięciu czołowych polskich grup budowanych. Działalność grupy jest realizowana w generalnym wykonawstwie w segmentach: budownictwo kubaturowe, budownictwo inżynieryjno - drogowe, budownictwo przemysłowe oraz inżynieria i serwis dla energetyki, a także w segmencie deweloperskim. Grupa działa na rynku polskim oraz na rynkach innych krajów Unii Europejskiej.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Franciszka Klimczaka 1
Kod: 02-797
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 5487000
Fax: +48 22 5487002
Internet: www.erbud.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
ONDE 33 400 800 61,27%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Erbud Spółka Akcyjna
Prezes: Grzeszczak Dariusz
Sektor:
EKD: roboty budowlane związane ze wznoszenie bydynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Liczba akcji: 11 929 836
Zatrudnienie:
  • 718 (2022r.) - spółka
  • 2 746 (2022r.) - grupa
Audytor: PricewaterhouseCoopers Polska sp. z o.o. Audyt sp.k.
NIP: 8790172253
KRS: 0000268667
EKD: 4120Z
Ticker GPW: ERB
ISIN: PLERBUD00012

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 491 509 243,2 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 11 929 836 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 9 615 509
Liczba głosów na WZA: 11 929 836 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 80,58%
Kapitał akcyjny: 1 192 983,60 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 9 615 509
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 80,58%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 19,42%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Wolff & Mueller Holding GmbH & Co. KG wraz z Wolff&Müller Baubeteiligungen GmbH&Co. KG 4 152 865 (34,81%) 4 152 865 (34,81%) 2011-01-19 -
Grzeszczak Dariusz bezpośrednio, poprzez DGI Fundację Rodzinną 2 553 460 (21,40%) 2 553 460 (21,40%) 2024-03-28 -
NN OFE portfel 1 266 900 (10,61%) 1 266 900 (10,61%) 2018-12-31 NFT, CDC, BTM, QMK, ATD, ENT, GKI, INP, KGH, MGT, 08N, TAR, ZEP, ATT, ECH, ART, CMR, AGO, PWX, FTE, DCR, MBR, KTY, ATG, CAV, MNC, IZB, GEA, ALR, OPL, APR, TPE, SKA, CAR, NWG, PEO, VRG, PBX, PKP, CPR, TXT, SNK, MPH, FRO, MON, ABE, SPL, RVU, KRU, TRN, 11B, RBW, CCC, BDX, TOR, ACP, MCR, MLS, SLV, DAT, ACG, 1AT, MOC, OND, HUG, PCF, SWG, RWL, CTX, QRS, PEP, LEN, ZMT, MUR, AMC, DVL, CMP, PKO, PKN, BFT, MIL,
PKO BP Bankowy OFE ZWZ 877 349 (7,35%) 877 349 (7,35%) 2020-06-30 LBT, NVA, SEK, TSG, ZUE, QMK, UNI, ATD, ODL, DCR, LEN, FRO, ABE, OTM, SWG, RWL,
Allianz Polska OFE 764 935 (6,41%) 764 935 (6,41%) 2023-05-12 QMK, OTS, CBF, VOX, ABE, GTC, ENE, FTE, MLG, ELT, IZS, ECH, KTY, PKP, NWG, EUR, PTG, TXT, ABS, ACP, FRO, RMK, WWL, BDX, TAR, SNK, SEL, RVU, PHN, AMB, KGH, UNI, OPL, ALR, GEA, PEO, CCC, NVA, SKA, KGN, ING, SON, VRC, ASE, PKO, DCR, ZEP, MCR, CAR, ARH, PEP, CRI, AMC, DVL, WPL, APT, BFT, DOM, KRU, MIL,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
podwyższenie kapitału seria G 33 787
371 657,00
0,10 11,00 12 677 956
1 267 795,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-09-11
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2006-11-15 10 000 000
1 000 000,00
0,10 0,10 10 000 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-03-30
2006-11-29
2007-06-19
seria B - subskrypcja prywatna 2006-12-07 8 000 000
800 000,00
0,10 0,10 10 000 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-03-30
2007-02-15
2007-06-19
seria C - oferta menedżerska 2006-12-07 71 025
781 275,00
0,10 11,00 10 071 025
1 007 102,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-02-15
seria D - publiczna subskrypcja 2006-12-07 2 500 000
125 000 000,00
0,10 50,00 12 571 025
1 257 102,50
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-03-30
2007-05-30
2007-06-19
umorzenie akcji 2006-12-07 -8 000 000
0,10 2 000 000
200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-02-15
seria E - oferta menedżerska 2010-05-17 31 686
348 546,00
0,10 11,00 12 602 711
1 260 271,10
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-07-09
2010-09-27
2010-12-22
seria F - oferta menedżerska 2011-05-24 41 458
456 038,00
0,10 11,00 12 644 169
1 264 416,90
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-08-10
2011-09-26
2011-12-06
seria G - subskrypcja prywatna 2012-04-23 50 000
550 000,00
0,10 11,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - oferta menedżerska 2013-04-15 36 590
402 490,00
0,10 11,00 12 714 546
1 271 454,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-10-30
2013-12-06
seria I - oferta menedżerska 2014-09-01 47 379
0,10 12 761 925
1 276 192,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-11-27
seria J - subskrypcja prywatna 2015-06-03 49 934
549 274,00
0,10 11,00 12 811 859
1 281 185,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-10-09
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2020-09-04 -412 500
0,10 12 399 359
1 239 935,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-12-01
zmiana oznaczenia akcji wszystkie akcje - seria A 2020-09-04

KDPW:
KRS:
GPW:

2020-12-01
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii A 2022-05-20 -302 857
0,10 12 096 502
1 209 650,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-06-14
połączenie z Erbud Industry sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2023-02-24

KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji serii A 2023-05-22 -166 666
0,10 11 929 836
1 192 983,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2023-06-07

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2024-09-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,68 zł
2024-06-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,68 zł
2023-06-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,84 zł
2023-05-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,84 zł
2018-06-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2018-06-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2017-01-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,17 zł
2017-01-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,17 zł
2016-06-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,20 zł
2016-05-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,20 zł
2015-07-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2015-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2014-08-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2014-07-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2010-09-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2010-07-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,47 zł
2010-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2010-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,47 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Grzeszczak Dariusz Prezes Zarządu 2020-01-01 -
Głowacka Agnieszka Wiceprezes Zarządu 2020-01-01 -
Leczkowski Jacek Wiceprezes Zarządu 2020-01-02 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Bosch Roland Przewodniczący RN 2021-11-26 -
Dürr Albert Członek RN 2006-11-15 -
Otto Michał Członek RN 2012-05-31 -
Reiter Janusz Członek RN 2016-04-28 -
Wosik Michał Członek RN 2021-05-11 -
Jarosz Beata Członek RN 2021-11-26 -