3,7600 zł
-14,55% -0,6400 zł
Energoinstal SA (ENI)

Informacje o spółce - ENERGOINS

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Specjalizuje się w wytwarzaniu i montażu urządzeń kotłowych, w których poszczególne materiały opałowe w postaci ciekłej, gazowej bądź stałej. Grupa posiada pracownię projektowa oraz fabrykę urządzeń energetycznych i konstrukcji stalowych. Oferta wzbogacona jest także o obsługę serwisową kotłowni olejowo-gazowych, obsługę remontową dla wszystkich instalacji ciśnieniowych i technologicznych w obiektach energetycznych. Grupa działa również w branży budowlanej oraz na rynku maszyn elektrycznych.

Dane teleadresowe

Ulica: Al. Roździeńskiego 188 d
Kod: 40-203
Miejscowość: Katowice
Kraj: Polska
Telefon: +48 32 7357200
Fax: +48 32 7357257
Internet: www.energoinstal.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Energoinstal SA
Prezes: Więcek Michał
Sektor:
EKD: produkcja wytwornic pary z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą
Liczba akcji: 18 000 000
Zatrudnienie:
  • 38 (2022r.) - spółka
  • 255 (2022r.) - grupa
Audytor: 4Audyt sp. z o.o.
NIP: 6340128877
KRS: 0000048929
EKD: 25,30
Ticker GPW: ENI
ISIN: PLERGIN00015

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 67 680 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 18 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 12 169 698
Liczba głosów na WZA: 18 000 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 67,60%
Kapitał akcyjny: 1 800 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 12 169 698
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 67,60%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 32,40%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Więcek Stanisław poprzez W.A.M. sp. z o.o.; ZWZ 11 259 117 (62,55%) 11 259 117 (62,55%) 2018-06-25 -
Więcek Jarosław 910 581 (5,05%) 910 581 (5,05%) 2014-05-22 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie PP w SA 1 000 000
4 000 000,00
4,00 4,00 1 000 000
4 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-08-13
1991-07-16
2007-10-30
obniżenie kapitału - renominacja akcji 1995-10-03
0,75 1 000 000
750 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1995-10-27
seria B - subskrypcja prywatna 1997-10-09 500 000
375 000,00
0,75 0,75 1 500 000
1 125 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-08-13
1997-12-05
2007-10-30
umorzenie akcji 2002-06-27 -138 598
0,75 1 361 402
1 021 051,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2002-12-17
umorzenie akcji 2002-07-31 -74 212
0,75 1 287 190
965 392,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2002-12-19
umorzenie akcji 2004-05-20 -117 845
0,75 1 169 345
877 008,75
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-06-29
renominacja akcji 2005-06-27
1,00 1 169 345
1 169 345,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-09-06
seria C - subskrypcja prywatna członkowie zarządu 2006-06-12 430 655
430 655,00
1,00 1,00 1 600 000
1 600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-08-13
2006-09-29
2007-10-30
umorzenie akcji 2007-02-16 -160 000
1,00 1 440 000
1 440 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-03-15
split 1:10 2007-03-27
0,10 14 400 000
1 440 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-07-03
seria D - publiczna subskrypcja 2007-03-27 3 600 000
64 800 000,00
0,10 18,00 18 000 000
1 800 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-08-13
2007-10-15
2007-10-30

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2016-08-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2016-08-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2015-06-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,65 zł
2015-05-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,65 zł
2014-06-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2014-05-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2013-05-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2013-05-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2012-09-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2012-09-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Więcek Michał Prezes Zarządu 2011-06-07 -
Więcek Jarosław Wiceprezes Zarządu 2005-08-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Więcek Stanisław Przewodniczący RN 2011-06-07 -
Kawalski Henryk Członek RN 2012-06-14 -
Pyka Jan Członek RN 2013-12-18 -
Chodasewicz-Fryda Hanna Członek RN 2023-06-20 -
Adamiec Janusz Członek RN 2023-08-31 -