1,6300 zł
0,62% 0,0100 zł
Energoinstal SA (ENI)

Wyniki finansowe - ENERGOINS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 16 783 32 803 25 910 27 389
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 226 6 873 -583 1 847
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 661 6 464 -1 125 1 580
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 839 5 072 -1 145 1 026
Amortyzacja (tys. zł) 1 214 1 275 1 001 1 086
EBITDA (tys. zł) -12 8 148 418 2 933
Aktywa (tys. zł) 97 580 102 811 94 510 100 825
Kapitał własny (tys. zł)* 44 631 49 678 46 704 47 799
Liczba akcji (tys. szt.) 18 000,000 18 000,000 18 000,000 18 000,000
Zysk na akcję (zł) -0,102 0,282 -0,064 0,057
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,480 2,760 2,595 2,656
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej