0,6900 zł
0,00% 0,0000 zł
Energoinstal SA (ENI)

Wyniki finansowe - ENERGOINS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 29 707 27 791 23 395 19 038
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 1 836 -12 935 -1 594 -3 291
Zysk (strata) brutto (tys.) 1 482 -13 538 -2 016 -4 003
Zysk (strata) netto (tys.)* 1 691 -13 097 -3 144 -3 109
Amortyzacja (tys.) 1 117 1 140 1 385 1 559
EBITDA (tys.) 2 953 -11 795 -209 -1 732
Aktywa (tys.) 113 739 149 244 153 670 154 926
Kapitał własny (tys.)* 43 260 67 420 66 942 63 967
Liczba akcji (tys. szt.) 18 000,000 18 000,000 18 000,000 18 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,094 -0,728 -0,175 -0,173
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,403 3,746 3,719 3,554
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej