13,2000 zł
1,54% 0,2000 zł
Centrum Nowoczesnych Technologii SA (CNT)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Informacje o spółce - CNT

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Firma budowlana, specjalizująca się w inżynierii sanitarnej, budowie dróg i ochronie środowisk. Koncentruje działalność głównie w obszarze zamówień infrastrukturalnych realizowanych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w ramach przetargów publicznych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Partyzantów 11
Kod: 41-200
Miejscowość: Sosnowiec
Kraj: Zagranica
Telefon: +48 32 2944011
Fax: +48 32 2633907
Internet: www.cntsa.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Centrum Nowoczesnych Technologii SA
Prezes: Taźbirek Jacek
Sektor:
EKD: rozbiórka i burzenie budynków, roboty ziemne; budownictwo ogólne i inzynieria lądowa, budowa autostrad i dróg; 45.21, 45.23
Liczba akcji: 6 890 135
Zatrudnienie:
  • 23 (2022r.) - spółka
  • 23 (2022r.) - grupa
Audytor: PKF Consult sp. z o.o. sp.k.
NIP: 6440011838
KRS: 0000143061
EKD: 45,11
Ticker GPW: CNT
ISIN: PLERGPL00014

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 90 949 782 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 6 890 135 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 864 490
Liczba głosów na WZA: 6 890 135 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 85,11%
Kapitał akcyjny: 27 560 540,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 864 490
Cena nominalna akcji: 4,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 85,11%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 14,89%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Jakubas Zbigniew wraz z podmiotami zależnymi i w porozumieniu z FIP 11 FIZ AN 5 864 490 (85,11%) 5 864 490 (85,11%) 2023-02-21 PLA, NWG, MNC,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 1991-11-04 25 500
1 020 000,00
40,00 40,00 25 500
1 020 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-09-25
1991-12-12
2007-02-15
split 1:10 1997-06-28
4,00 255 000
1 020 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-07-31
seria BI - prawo poboru 1:1 1997-12-13 255 000
1 020 000,00
4,00 4,00 1 420 000
5 680 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-09-25
1998-06-18
2007-02-15
seria BII - prawo poboru 1:2 1997-12-13 510 000
2 295 000,00
4,00 4,50 1 020 000
4 080 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-09-25
1998-06-18
1998-11-06
seria C - subskrypcja prywatna 1997-12-13 400 000
6 400 000,00
4,00 16,00 1 420 000
5 680 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-09-25
1998-06-18
1998-11-06
seria D - XI NFI SA 1998-04-18 700 000
11 200 000,00
4,00 16,00 2 120 000
8 480 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-09-25
1998-07-10
1998-11-06
seria E - subskrypcja prywatna 1998-04-18 100 000
400 000,00
4,00 4,00 2 220 000
8 880 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-09-25
1998-07-10
1998-11-06
seria G - subskrypcja prywatna 2006-11-24 23 465 640
844 763 040,00
4,00 36,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - prawo poboru 2:9 2006-11-24 9 990 000
359 640 000,00
4,00 36,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - prawo poboru 1:4 2007-02-26 8 880 000
35 520 000,00
4,00 4,00 11 100 000
44 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-07-16
2007-08-01
połączenie z Wica-Invest sp. z o.o. bez podwyższenia kapitału 2007-08-27

KDPW:
KRS:
GPW:

2007-10-01
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii F 2012-07-20 -2 010 000
4,00 9 090 000
36 360 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-10-04
2012-09-13
zmiana firmy z Energopol Południe SA na Centrum Nowoczesnych Technologii SA 2013-02-01

KDPW:
KRS:
GPW:

2013-03-18
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2019-10-01 -590 000
4,00 8 500 000
34 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-12-23
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2020-08-12 -1 100 000
4,00 7 400 000
29 600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-09-09
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii F 2022-11-10 -509 865
4,00 6 890 135
27 560 540,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2023-02-21
wycofanie akcji z obrotu 2022-11-28

KDPW:
KRS:
GPW:


2023-05-24

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2020-06-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,60 zł
2020-06-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,60 zł
2019-07-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2019-07-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2018-09-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2018-08-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2017-07-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2017-07-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2015-07-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł
2015-06-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,45 zł
2014-07-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2014-06-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2013-09-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,24 zł
2013-06-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,24 zł
2007-03-23 Prawo poboru 1:4
2000-10-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2000-10-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2000-06-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2000-06-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
1999-09-30 Asymilacja akcji
1999-08-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
1999-08-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
1999-06-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
1999-06-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Taźbirek Jacek Prezes Zarządu 2007-10-25 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Danis Ewa Przewodniczący RN 2017-02-23 -
Dąbrowski Waldemar Wiceprzewodniczący RN 2009-12-28 -
Sołek Robert Członek RN 2017-02-23 -
Waś Maciej Członek RN 2021-06-22 -
Pyszczek Agnieszka Członek RN 2021-06-22 NEWAG - Sekretarz RN
MENNICA - Członek RN