pb.pl
13,5000 zł
-0,74% -0,1000 zł
Centrum Nowoczesnych Technologii SA (CNT)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - CNT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 239 142 292 827 43 993 53 348
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 599 20 195 1 981 9 559
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 777 20 458 2 091 9 686
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 817 9 907 971 4 625
Amortyzacja (tys. zł) 99 104 87 89
EBITDA (tys. zł) 3 698 20 299 2 068 9 648
Aktywa (tys. zł) 251 716 251 244 251 029 246 817
Kapitał własny (tys. zł)* 88 684 98 578 99 631 81 721
Liczba akcji (tys. szt.) 9 090,000 8 500,000 8 500,000 8 500,000
Zysk na akcję (zł) 0,200 1,166 0,114 0,544
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,756 11,597 11,721 9,614
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej