13,2000 zł
1,54% 0,2000 zł
Centrum Nowoczesnych Technologii SA (CNT)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - CNT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022 IV Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 253 506 139 365 148 955 255 298
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 42 855 269 -4 937 3 442
Zysk (strata) brutto (tys.) 43 142 1 665 -2 868 5 568
Zysk (strata) netto (tys.)* 22 702 -2 769 -1 839 8 313
Amortyzacja (tys.) 93 90 166 128
EBITDA (tys.) 42 948 359 -4 771 3 570
Aktywa (tys.) 190 137 177 335 158 636 169 753
Kapitał własny (tys.)* 138 941 139 733 126 367 134 665
Liczba akcji (tys. szt.) 7 400,000 7 400,000 7 400,000 7 400,000
Zysk na akcję (zł) 3,068 -0,374 -0,249 1,123
Wartość księgowa na akcję (zł) 18,776 18,883 17,077 18,198
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej