pb.pl
4,5800 zł
-2,35% -0,1100 zł
Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EUC)

Wyniki finansowe - EUCO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 18 801 22 105 15 072 14 971
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 312 3 714 2 940 2 605
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 440 2 833 2 068 1 741
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 677 2 544 1 591 1 034
Amortyzacja (tys. zł) 587 474 425 457
EBITDA (tys. zł) 3 899 4 188 3 365 3 062
Aktywa (tys. zł) 190 254 190 820 185 001 188 008
Kapitał własny (tys. zł)* 44 641 47 194 44 623 45 929
Liczba akcji (tys. szt.) 5 600,000 5 600,000 5 600,000 5 600,000
Zysk na akcję (zł) 0,299 0,454 0,284 0,185
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,972 8,428 7,968 8,202
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej