pb.pl
4,8500 zł
-3,00% -0,1500 zł
Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EUC)

Informacje o spółce - EUCO

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Jest liderem rynku odszkodowań w Europie Środkowo-Wschodniej. Wspiera osoby poszkodowane w wypadkach oraz ich bliskich w uzyskaniu należnych świadczeń od towarzystw ubezpieczeniowych. Dzięki działaniom EuCO wysokość wypłaconego odszkodowania może wzrosnąć nawet o kilkaset procent w stosunku do pierwotnej propozycji składanej przez ubezpieczyciela. Grupa świadczy usługi na terenie Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. św. Maksymiliana Kolbe 18
Kod: 59-220
Miejscowość: Legnica
Kraj: Polska
Telefon: +48 76 7239800
Fax: +48 76 7239850
Internet: www.euco.pl
Email: biuro@euco.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Europejskie Centrum Odszkodowań SA
Prezes: Lewandowski Krzysztof
Sektor: ubezpieczenia - pozostałe
EKD: pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
Liczba akcji: 5 600 000
Zatrudnienie:
  • 116 (2019r.) - spółka
  • 279 (2019r.) - grupa
Audytor:
NIP: 6912284786
KRS: 0000359831
EKD: 66,29
Ticker GPW: EUC
ISIN: PLERPCO00017

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 26 600 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 5 600 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 593 847
Liczba głosów na WZA: 5 600 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 64,16%
Kapitał akcyjny: 560 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 593 847
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 64,16%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 35,84%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Corpor Capital sp. z o.o. 1 630 540 (29,11%) 1 630 540 (29,11%) 2015-09-30 -
KLN Investments SA 1 614 191 (28,82%) 1 614 191 (28,82%) 2015-09-25 REM,
Media Venture Capital FIZ AN ZWZ 349 116 (6,23%) 349 116 (6,23%) 2021-06-17 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2010-06-08 5 000 000
500 000,00
0,10 0,10 5 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-12-02
2010-07-01
2010-12-29
seria B - subskrypcja publiczna 2010-07-19 600 000
10 800 000,00
0,10 18,00 5 600 000
560 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-12-02
2011-01-04
2011-01-31
połączenie z EuCO Marketing sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2020-03-26

KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2017-06-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,33 zł
2017-06-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,33 zł
2016-09-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,58 zł
2016-08-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,58 zł
2015-09-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,68 zł
2015-08-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,68 zł
2014-08-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,05 zł
2014-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,05 zł
2013-10-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2013-09-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2012-09-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,48 zł
2012-09-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,48 zł
2011-09-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,47 zł
2011-08-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,47 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Lewandowski Krzysztof Prezes Zarządu 2010-07-02 -
Zendran Jolanta Wiceprezes Zarządu 2013-08-26 -
Rosa-Kołodziej Agata Wiceprezes Zarządu 2021-01-20 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Filipiak Paweł Przewodniczący RN 2010-07-02 -
Skomorowski Maciej Wiceprzewodniczący RN 2016-06-23 -
Papaj Agnieszka Sekretarz RN 2016-08-22 -
Smereczańska-Smulczyk Joanna Członek RN 2010-07-02 -
Frankiewicz Anna Członek RN 2017-10-18 -
Łysyganicz Anna Członek RN 2017-10-18 -