pb.pl
4,4800 zł
6,16% 0,2600 zł
4Mobility SA (4MB)

Informacje o spółce - 4MOBILITY

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Emitent jest ogólnopolską firmą prowadzącą działalność na rynku marketingu internetowego oraz usług informatycznych, specjalizując się w tworzeniu systemów komunikacji wewnętrznej (w tym systemy CRM) oraz tworzeniu procedur polityki bezpieczeństwa operacyjnego dla podmiotów z sektora branży zarządzania wierzytelnościami. Obok świadczenia usług dla branży windykacyjnej, Spółka nadal planuje prowadzić działalność w dotychczasowych obszarach.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Mokotowska 1
Kod: 00-640
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 2288458
Fax:
Internet: www.4mobility.pl
Email: info@4mobility.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: 4Mobility SA
Prezes: Błaszczak Paweł
Sektor: oprogramowanie
EKD: działalność związana z oprogramowaniem
Liczba akcji: 3 643 160
Zatrudnienie:
  • (r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: WBS Audyt s. z o.o.
NIP: 8971756182
KRS: 0000562846
EKD: 62,01
Ticker GPW: 4MB
ISIN: PLESLTN00010

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 16 321 356,8 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 3 643 160 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 343 634
Liczba głosów na WZA: 3 643 160 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 90,69%
Kapitał akcyjny: 364 316,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 343 634
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 90,69%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 9,31%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
PGE Nowa Energia sp. z o.o. w porozumieniu 1 875 000 (51,00%) 1 875 000 (51,00%) 2019-05-08 -
EFF BV kontrolowany przez Pawła Jarskiego; w porozumieniu 728 917 (20,01%) 728 917 (20,01%) 2019-10-09 EMA, EMT,
Błaszczak Paweł w porozumieniu 462 000 (12,68%) 462 000 (12,68%) 2016-07-28 -
Olszewski Cezary w porozumieniu 277 717 (7,00%) 277 717 (7,00%) 2019-12-11 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 2015-04-09 1 200 000
120 000,00
0,10 0,10 1 200 000
120 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2016-04-06
2015-06-16
seria B - subskrypcja otwarta 2015-08-21 200 000
600 000,00
0,10 3,00 1 400 000
140 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2016-04-06
2015-12-03
zmiana firmy z E-Solution Software SA na 4Mobility SA 2016-08-10 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-10-22
seria C - subskrypcja prywatna 2016-10-06 121 457
2 672 054,00
0,10 22,00 1 521 457
152 145,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-03-29
seria D - subskrypcja prywatna 2017-03-21 97 273
2 140 006,00
0,10 22,00 1 618 730
161 873,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-05-30
seria E - subskrypcja prywatna 2017-07-26 105 264
2 315 808,00
0,10 22,00 1 723 994
172 399,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-11-08
seria F - subskrypcja otwarta 2017-09-18 44 166
1 104 150,00
0,10 25,00 1 768 160
176 816,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-11-09
seria G - subskrypcja prywatna 2019-04-24 1 875 000
15 000 000,00
0,10 8,00 3 643 160
364 316,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-05-08

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Błaszczak Paweł Prezes Zarządu 2016-08-11 -
Iskierski Mariusz Członek Zarządu 2019-07-24 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kielasińska Magdalena Przewodniczący RN 2020-05-20 -
Łaguna Kacper Wiceprzewodniczący RN 2020-05-20 -
Malinowski Tomasz Członek RN 2016-08-10 ELEHOLD - Przewodniczący RN
Szalc, Rafał Sławomir Członek RN 2019-07-16 EMTASIA - Członek RN
Jaciubek, Przemysław Ziemowit Członek RN 2019-07-16 -