pb.pl
4,4800 zł
6,16% 0,2600 zł
4Mobility SA (4MB)

Wyniki finansowe - 4MOBILITY

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 190 1 398 1 190 1 015
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -883 -1 666 -1 470 -1 003
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -851 -1 636 -1 457 -1 004
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -851 -1 636 -1 457 -1 004
Amortyzacja (tys. zł) 215 197 173 168
EBITDA (tys. zł) -668 -1 469 -1 297 -835
Aktywa (tys. zł) 15 797 14 391 12 641 10 998
Kapitał własny (tys. zł)* 13 353 11 811 10 353 9 345
Liczba akcji (tys. szt.) 3 643,160 3 643,160 3 643,160 3 643,160
Zysk na akcję (zł) -0,234 -0,449 -0,400 -0,276
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,665 3,242 2,842 2,565
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej