36,3000 zł
-0,27% -0,1000 zł
Esotiq & Henderson SA (EAH)

Informacje o spółce - ESOTIQ

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka zajmuje się projektowaniem, produkcją i sprzedażą produktów odzieżowych (głównie bielizny) i kosmetycznych. Produkty dostępne są w ponad 200 salonach ESOTIQ i Eva Minge na terenie Polski i Europy.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Budowlanych 31C
Kod: 80-298
Miejscowość: Gdańsk
Kraj: Polska
Telefon: +48 58 7284800
Fax: +48 58 7284801
Internet: www.esotiqhenderson.com
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Esotiq&Henderson SA
Prezes:
Sektor: odzież i obuwie
EKD: sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Liczba akcji: 2 233 500
Zatrudnienie:
  • 115 (2022r.) - spółka
  • 131 (2022r.) - grupa
Audytor:
NIP: 5833117220
KRS: 0000370553
EKD: 47,51
Ticker GPW: EAH
ISIN: PLESTHN00018

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 81 076 050 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 2 233 500 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 905 366
Liczba głosów na WZA: 3 233 500 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 40,53%
Kapitał akcyjny: 223 350,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 810 732
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 55,99%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 59,47%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Jawoszek Mariusz poprzez Patronado Ltd. 905 366 (40,53%) 1 810 732 (55,99%) 2020-08-31 -
Esotiq&Henderson SA 302 043 (13,52%) 302 043 (0,00%) 2023-12-11 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
podwyższenie kapitału seria F 450 000
0,10 2 233 500
223 350,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-07-30
2015-09-16
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria E 17 000
0,10 1 783 500
178 350,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-06-02
2015-07-16
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria E 12 500
0,10 1 766 500
176 650,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-04-24
2015-07-16
seria A - akcje założycielskie 2010-09-06 100 000
1,00 100 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-11-17
seria B - subskrypcja prywatna 2010-12-17 60 000
15 000 000,00
1,00 250,00 160 000
160 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-03-31
2015-07-16
split 1:10 2011-04-22
0,10 1 600 000
160 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-07-12
2011-06-28
seria D - subskrypcja prywatna 2012-03-13 150 000
0,10 1 754 000
175 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2015-07-16
seria C - subskrypcja prywatna 2012-03-13 4 000
400,00
0,10 0,10 1 604 000
160 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-08-16
2015-07-16
seria E - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii E 2012-06-22 100 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja publiczna 2015-04-07 450 000
17 325 000,00
0,10 38,50
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2023-08-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,20 zł
2023-07-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,20 zł
2022-09-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2022-08-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2019-10-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2019-09-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2018-10-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2018-09-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2011-07-12 Split 1:10

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Skrzypek Adam Członek Zarządu 2023-12-12 -
Nieckarz-Kośla Sylwia Członek Zarządu 2023-12-11 -
Okular Diana Członek Zarządu 2023-12-11 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Głowacka-Pędras, Małgorzata Wiceprzewodniczący RN 2010-09-06 -
Kłosek Adam Członek RN 2020-06-16 -
Synowiec Bartosz Członek RN 2020-06-16 WASKO - Członek RN
Dziurnikowski Filip Członek RN 2022-06-20 -
Jawoszek Sara Członek RN 2022-12-20 -
Zawieruszyński Ryszard Członek RN 2022-12-20 DADELO - Prezes Zarządu